Historia

HISTORIA PLACÓWKI Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie istnieje już ponad sześćdziesiąt lat, tj. od 1956 roku. Pierwszą bibliotekarką, która zajęła się niewielkim księgozbiorem była pani Maria Kokot. W pierwszych latach istnienia Biblioteka często zmieniała swą siedzibę i kadrę. Od 1973 roku została wreszcie

Księgozbiór

KSIĘGOZBIÓR Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie gromadzi książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, jednak szczególny nacisk kładzie na nabywanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin im pokrewnych. Księgozbiór służy głownie zaspokajaniu potrzeb kształcących i doskonalących się pracowników oświaty i studentów kierunków pedagogicznych. Stan księgozbioru