Propozycje zabaw integracyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania : zestawienie bibliograficzne

Propozycje zabaw integracyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania: zestawienie bibliograficzne Przedszkole: 1. Gajewska Grażyna, Bazydło-Stodolna Karolina: Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy: scenariusze zajęć wychowawczych.- Zielona Góra: GAJA, 2005, s. 152- 162 sygnatura 29840 2. Kozdroń Agnieszka: Nowe scenariusze zajęć