Regulamin

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ JEJ FILII W BEŁCHATOWIE, OPOCZNIE, RADOMSKU I TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Przepisy ogólne § 1. 1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim są dostępne dla użytkowników w następujących godzinach: – od poniedziałku do

Statut

STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 roku na podst. uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2018 z dnia 05.04.2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI. III. ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI. IV. PRACOWNICY. V. ZBIORY BIBLIOTEKI. VI. GOSPODARKA FINANSOWA.