Zaproponuj książkę

Zapraszamy Państwa do współtworzenia księgozbioru biblioteki poprzez zgłoszenie proponowanych do zakupu książek. Prosimy o przesłanie wiadomości na adres belchatow@pedagogiczna.edu.pl w temacie pisząc Zaproponuj książkę bibliotece. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: tytuł książki, nazwisko autora/redaktora, rok i miejsce wydania. Zakupy będziemy realizować

ACADEMICA

Pisanie prac naukowych bez dostępu do literatury jest niezwykle trudne, mówiąc wprost – niemożliwe. Jednak nie każdą książkę zamieszczoną w bibliografii musimy wziąć do ręki, żeby zapoznać się z jej treścią. W miastach pozbawionych dużych bibliotek naukowych rolę tą może pełnić  

Czasopisma

CZASOPISMA DOSTĘPNE W BIBLIOTECE ORAZ ICH ELEKTRONICZNE ODPOWIEDNIKI Tytuł czasopisma dostępnego w Bibliotece Dostępność wersji papierowej w Bibliotece Adres strony internetowej z wersją elektroniczną czasopisma Uwagi dotyczące wersji elektronicznej Alkoholizm i Narkomania  W prenumeracie od tomu 20 (nr 1/2007) do 2016 http://ain.ipin.edu.pl/cale-archiwum.html  Aura  Od

Historia

HISTORIA PLACÓWKI Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie istnieje już ponad sześćdziesiąt lat, tj. od 1956 roku. Pierwszą bibliotekarką, która zajęła się niewielkim księgozbiorem była pani Maria Kokot. W pierwszych latach istnienia Biblioteka często zmieniała swą siedzibę i kadrę. Od 1973 roku została wreszcie