Czasopisma

ELEKTRONICZNE ODPOWIEDNIKI Tytuł czasopisma dostępnego w Bibliotece Dostępność wersji papierowej w Bibliotece Adres strony internetowej z wersją elektroniczną czasopisma Uwagi dotyczące wersji elektronicznej Alkoholizm i Narkomania  W prenumeracie od tomu 20 (nr 1/2007) http://ain.ipin.edu.pl/archiwum.php  Pełny dostęp od tomu 14 (nr 1/2001)  Aura  Od 1994 [brak

Sponsorzy i darczyńcy

p. Mirosława Kowalczyk-Szymańska p. Irena Motow p. Jolanta Piasta p. Włodzimierz Dybciak p. Monika Wierzbicka p. Krzysztof Iwański („PAPIERÓWKA”) p. Sylwia Kulbat p. Janina Kubik p. Beata Sztorc Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Społeczna Akademia Nauk

Historia

HISTORIA PLACÓWKI Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie istnieje już ponad sześćdziesiąt lat, tj. od 1956 roku. Pierwszą bibliotekarką, która zajęła się niewielkim księgozbiorem była pani Maria Kokot. W pierwszych latach istnienia Biblioteka często zmieniała swą siedzibę i kadrę. Od 1973 roku

Zbiory audiowizualne

ZBIORY AUDIOWIZUALNE W skład zbiorów audiowizualnych Biblioteki wchodzą kasety wideo. Są to przede wszystkim pakiety multimedialne (2 kasety VHS po 180 min.wraz z dołączonym do nich informatorem), które są częścią Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej. Zawierają one wideofilmy, które obejmują różnorodne dziedziny wiedzy: edukację,

Księgozbiór

KSIĘGOZBIÓR Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie gromadzi książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, jednak szczególny nacisk kładzie na nabywanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin im pokrewnych. Księgozbiór służy głownie zaspokajaniu potrzeb kształcących i doskonalących się pracowników oświaty i studentów kierunków pedagogicznych. Stan księgozbioru

Regulamin

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ JEJ FILII W BEŁCHATOWIE, OPOCZNIE, RADOMSKU I TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Przepisy ogólne § 1. 1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim są dostępne dla użytkowników w następujących godzinach: – od poniedziałku