LEOPOLD TYRMAND

Leopold Tyrmand Leopold Tyrmand urodził się 16 maja 1920 r. w zasymilowanej żydowskiej rodzinie warszawskich sklepikarzy z dziada pradziada. To jeden z najznakomitszych intelektualistów swoich czasów, niezwykle silna i barwna osobowość, niedająca się zamknąć w ramach narzucanej PRL-owskiej przeciętności. Jego bogatą osobowość ukształtowały trudne i momentami niezwykłe

BITWA WARSZAWSKA 1920

Bitwa Warszawska 1920 W 1920 r. ciągle trwała wojna polsko-bolszewicka o kształt granic wschodnich Rzeczpospolitej. Po początkowych sukcesach, z których najważniejsze było zdobycie w maju Kijowa, nastąpiła zmiana sytuacji. Bolszewicy zaatakowali na całym froncie. Nasze wojska zostały zmuszone do odwrotu. Wycofywanie odbywało się w sposób zorganizowany

Zaproponuj książkę

Zapraszamy Państwa do współtworzenia księgozbioru biblioteki poprzez zgłoszenie proponowanych do zakupu książek. Prosimy o przesłanie wiadomości na adres belchatow@pedagogiczna.edu.pl w temacie pisząc Zaproponuj książkę bibliotece. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: tytuł książki, nazwisko autora/redaktora, rok i miejsce wydania. Zakupy będziemy realizować