Propozycje zabaw integracyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania : zestawienie bibliograficzne

Propozycje zabaw integracyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania: zestawienie bibliograficzne Przedszkole: 1. Gajewska Grażyna, Bazydło-Stodolna Karolina: Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy: scenariusze zajęć wychowawczych.- Zielona Góra: GAJA, 2005, s. 152- 162 sygnatura 29840 2. Kozdroń Agnieszka: Nowe scenariusze zajęć

Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, mających na celu rozwój jakości kapitału ludzkiego województwa łódzkiego poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców

Tydzień Bibliotek (8 maja-15 maja)

Tydzień Bibliotek (8 maja-15 maja)

Bierzemy udział w obchodach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek! 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i rozpoczynamy świętowanie Tygodnia Bibliotek, które potrwa do 15 maja br. Tegoroczne święto będzie obchodzone pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Zapraszamy do śledzenia profilu facebookowego naszej placówki  https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznabelchatow i aktywnego udziału w konkursie, który przygotowałyśmy

Przypominamy!

Drodzy Czytelnicy! Przypominamy, że stanowiska komputerowe z katalogami są wyłączone z użytku. Pamięć bibliotekarek też nie zawsze przechowuje wszystkie potrzebne dane. Żeby znaleźć najlepsze książki dla siebie, poświęćcie na to chwilę przy domowym komputerze. Zajrzyjcie tu: https://piotrkowtryb-ped.sowa.pl/ Pod danymi książki jest STATUS

Kształcenie na odległość – ankieta diagnozująca dla nauczycieli

Kształcenie na odległość – ankieta diagnozująca dla nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim ubiega się o przyznanie grantu pod nazwą „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez