Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy 8 października 2021 roku o godz. 14.00 na bezpłatne, stacjonarne szkolenie pt. „Nowe wyzwania – nowe możliwości :  biblioterapia dla seniorów”. Szkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Prosimy o zgłaszanie

Propozycje zabaw integracyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania : zestawienie bibliograficzne

Propozycje zabaw integracyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania: zestawienie bibliograficzne Przedszkole: 1. Gajewska Grażyna, Bazydło-Stodolna Karolina: Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy: scenariusze zajęć wychowawczych.- Zielona Góra: GAJA, 2005, s. 152- 162 sygnatura 29840 2. Kozdroń Agnieszka: Nowe scenariusze zajęć

Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, mających na celu rozwój jakości kapitału ludzkiego województwa łódzkiego poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców