Regulamin

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ JEJ FILII W BEŁCHATOWIE, OPOCZNIE, RADOMSKU I TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Przepisy ogólne § 1. 1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim są dostępne dla użytkowników w następujących godzinach: – od poniedziałku do

Statut

STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 roku na podst. uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2018 z dnia 05.04.2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI. III. ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI. IV. PRACOWNICY. V. ZBIORY BIBLIOTEKI. VI. GOSPODARKA FINANSOWA.

„Otwarte Zasoby Edukacyjne – zawartość i sposoby korzystania”

W dniu 9 czerwca 2016 r. w naszej placówce odbyła się konferencja pt. „Otwarte Zasoby Edukacyjne – zawartość i sposoby korzystania”, prowadzona przez pana Marka Grynkiewicza z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz pracownicę Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim – panią Katarzynę Krogulską. Uczestnikom spotkania została przybliżona tematyka wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje pełny dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu ich do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Omówione zostały również następujące zagadnienia: platforma książek elektronicznych IBUK Libra oraz cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA.