Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy 8 października 2021 roku o godz. 14.00 na bezpłatne, stacjonarne szkolenie pt. „Nowe wyzwania – nowe możliwości :  biblioterapia dla seniorów”. Szkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie pod numerem +48 44 633 03 42.

 

 

Zapraszamy na szkolenie!