Propozycje zabaw integracyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania:

zestawienie bibliograficzne

Przedszkole:
1. Gajewska Grażyna, Bazydło-Stodolna Karolina: Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy: scenariusze zajęć wychowawczych.- Zielona Góra: GAJA, 2005, s. 152- 162
sygnatura 29840
2. Kozdroń Agnieszka: Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli, pedagogów i rodziców .- Warszawa: Difin, 2019, s. 27- 32
sygnatura 34717
3. Kozdroń Agnieszka: Wychowanie przez zabawę: projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży. – Warszawa: Difin, 2015, s. 20-26
sygnatura 33670
4. Niewola Dorota: Zabawy integracyjne i nie tylko. – Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012
sygnatura 31720
5. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: program zajęć. Część 3. Pod redakcją Ewy Grudziewskiej.- Warszawa: Difin, 2017, s. 55-66, s. 89-93. s. 124-126
sygnatura 34771
6. Vopel Klaus W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część I. – Kielce: Jedność, 1999, s. 19-49
sygnatura 26294
7. Wiącek Renata: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym: program terapii wspomagania rozwoju oraz scenariusz zajęć.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019, Scenariusze zajęć dla dzieci trzyletnich, s. 29-30
sygnatura 35262

Artykuły z czasopism
1. Kaczanowska Edyta: Gdy przedszkolakiem się staję, imiona kolegów i kolory poznaję: sytuacje edukacyjne na pierwsze dni w przedszkolu // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 7/8, s. 75- 77
2. Tomaszewska Maria: Zimowe spotkania przy kominku // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 1, s. 72-73
Zajęcia integracyjne z rodzicami
3. Warzkiewicz Małgorzata: Dzień Przedszkolaka okazją do integracji w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 7, s. 20- 24

Klasy I-III szkoły podstawowej
1. Busz Anna: SOS emocjonalne: scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2020, s. 27-32
sygnatura 35180
2. Grupa bawi się i pracuje: zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. – Wałbrzych: Unus, 1994, s. 15-22
sygnatura 25129
3. Kozdroń Agnieszka: Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli, pedagogów i rodziców .- Warszawa: Difin, 2019, s. 27- 32
sygnatura 34717
4. Kozdroń Agnieszka: Wychowanie przez zabawę: projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży. – Warszawa: Difin, 2015, s. 27-29
sygnatura 33670
5. Niewola Dorota: Zabawy integracyjne i nie tylko. – Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012
sygnatura 31720
6. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: program zajęć. Część 3. Pod redakcją Ewy Grudziewskiej.- Warszawa: Difin, 2017, s. 55-66, s. 89-93. S. 124- 126
sygnatura 34771
7. Vopel Klaus W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część I. – Kielce: Jedność, 1999, s. 19-49
sygnatura 26294
8. Vopel Klaus W.: Umiejętności współpracy w grupach : zabawy i improwizacje. Część 1. – Kielce: Jedność, 2002, s. 24-58
sygnatura 29088

Artykuły z czasopism
1. Arentewicz Teresa, Gancarz Barbara: Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. VI-VIII

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej
1. Banasiewicz-Tenerowicz Aleksandra: My – razem w społeczeństwie: scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych. – Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008, s. 9-14
sygnatura 30067
2. Bartmann Clemens i inni: Wspaniałe gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.- Kielce: Jedność, 2008, s. 13-18
sygnatura 30155
3. Grupa bawi się i pracuje: zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. – Wałbrzych: Unus, 1994, s. 15-22
sygnatura 25129
4. Kozdroń Agnieszka: Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. – Warszawa: Difin, 2014, s. 14-34
sygnatura 33675
5. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: program zajęć. Część 3. Pod redakcją Ewy Grudziewskiej.- Warszawa: Difin, 2017, s. 55-66, s. 89-93. S. 124-129
sygnatura 34771
6. Święcicka Justyna: Ja i grupa: trening dla uczniów. – Warszawa: Difin, 2010, s. 17-41
sygnatura 32823
7. Vopel Klaus W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część I. – Kielce: Jedność, 1999, s. 19-49
sygnatura 26294
8. Vopel Klaus W.: Umiejętności współpracy w grupach : zabawy i improwizacje. Część 1. – Kielce: Jedność, 2002, s. 24-58
sygnatura 29088

Artykuły z czasopism
1. Bieleniewicz Adam: Integracja grupy z punktu widzenia dynamiki jej rozwoju- podejście praktyczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 3, s. 23-26
2. Chlewska Joanna: Integracja grupy świetlicowej: scenariusz zajęć świetlicowych // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 3, s. 24
3. Naziemiec Daria: Zajęcia integracyjne // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 1, s. 9-10
4. Szczepanek Ewa: Integracja grupy świetlicowej w gimnazjum// Świetlica w Szkole. – 2013, nr 4, s. 17-18
5. Van Laere Karolina: Ćwiczenia i gry integracyjne// Remedium. – 2015, nr 1, s. 26-27
6. Wesołowska Eliza Ewa: Morskie opowieści // Świetlica w Szkole. – 2015, nr 2, s. 24
Zajęcia integrujące grupę świetlicową

Szkoła ponadpodstawowa
1. Grupa bawi się i pracuje: zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. – Wałbrzych: Unus, 1994, s. 15-22
sygnatura 25129
2. Kania Iwona: Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą. – Warszawa: Difin, 2021, s. 23-30
sygnatura 30747
3. Kozdroń Agnieszka: Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. – Warszawa: Difin, 2014, s. 14- 34
sygnatura 33675
4. Paszkowska- Rogacz Anna, Tarkowska Małgorzata: Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. – Warszawa: KOWEZIU, 2004, s. 108-114
sygnatura 30162
5. Święcicka Justyna: Ja i grupa: trening dla uczniów. – Warszawa: Difin, 2010, s. 17-41
sygnatura 32823
6. Vopel Klaus W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część I. – Kielce: Jedność, 1999, s. 19-49
sygnatura 26294
7. Vopel Klaus W.: Umiejętności współpracy w grupach : zabawy i improwizacje. Część 1. – Kielce: Jedność, 2002, s. 24-58
sygnatura 29088

Artykuły z czasopism
1. Bieleniewicz Adam: Integracja grupy z punktu widzenia dynamiki jej rozwoju – podejście praktyczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 3, s. 23-26
2. Depczyńska Katarzyna: Kto to taki?- wzajemne poznawanie się // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 35-36
3. Naziemiec Daria: Zajęcia integracyjne // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 1, s. 9-10
4. Szczepanek Ewa: Integracja grupy świetlicowej w gimnazjum // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 4, s. 17-18
5. Van Laere Karolina: Ćwiczenia i gry integracyjne // Remedium. – 2015, nr 1, s. 26-27

Opracowano 16.09.2021

Propozycje zabaw integracyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania : zestawienie bibliograficzne