Miło nam poinformować, że jesteśmy biblioteką przyjazną seniorom.

Jesteśmy jedną z bibliotek partnerskich projektu Wielkie Litery.

Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do książki wśród osób słabowidzących

oraz dostosowanie oferty wydawniczej instytucji (w tym bibliotek) do potrzeb seniorów.

Posiadamy w swoim księgozbiorze książki dostosowane do ich potrzeb.

Gromadzimy literaturę ze specjalną czcionką, audiobooki oraz e-booki.

Ponadto kadra pedagogiczna bierze udział w szkoleniach, które przybliżają problematykę

potrzeb i oczekiwań użytkowników słabowidzących.

 

 

 

Jesteśmy biblioteką przyjazną seniorom!