NOWE WYZWANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI

to projekt do realizacji w Bibliotece Pedagogicznej w Bełchatowie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Ma na celu upowszechnianie kultury w nawiązaniu do pamięci historycznej.

Formą realizacji będą działania terapeutyczne dla czytelników biblioteki – seniorów, mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Projekt będzie realizowany w 2021 roku.

„NOWE WYZWANIA” odnoszą się do sfery działań bibliotecznych, w których zauważalny jest niedostatek oferty dla seniorów. „MOŻLIWOŚCI” stworzą rezylientny dobrostan beneficjentów projektu.

Inicjatywa zakłada:

  • przeszkolenie bibliotekarza na kursie biblioterapeutycznym,
  • stworzenie kącika przyjaznego realizacji projektu (w lokalu biblioteki),
  • opracowanie harmonogramu działań biblioterapeutycznych zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami beneficjentów,
  • zakup wydawnictw we wszystkich formatach – książek tradycyjnych, audiobooków, ebooków na temat historii województwa łódzkiego i kultywowania pamięci historycznej,
  • opracowanie publikacji „Literatura o regionie pomocna w działaniach biblioterapeutycznych” i opublikowanie go na łamach czasopisma regionalnego.

Głosowanie odbędzie się w dniach 7-18 września 2020 roku.

Głosuj

Odwiedź nas i zagłosuj na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego 2021