Weź udział w Wielkiej Zbiórce Książek!

Weź udział w Wielkiej Zbiórce Książek!

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Bełchatowie przyłącza się do akcji zbiórki książek, organizowanej przez Fundację Zaczytani.org. Celem Wielkiej Zbiórki Książek jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane beneficjentom fundacji, w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym,