LEOPOLD TYRMAND

Leopold Tyrmand Leopold Tyrmand urodził się 16 maja 1920 r. w zasymilowanej żydowskiej rodzinie warszawskich sklepikarzy z dziada pradziada. To jeden z najznakomitszych intelektualistów swoich czasów, niezwykle silna i barwna osobowość, niedająca się zamknąć w ramach narzucanej PRL-owskiej przeciętności. Jego bogatą osobowość ukształtowały trudne i momentami niezwykłe

BITWA WARSZAWSKA 1920

Bitwa Warszawska 1920 W 1920 r. ciągle trwała wojna polsko-bolszewicka o kształt granic wschodnich Rzeczpospolitej. Po początkowych sukcesach, z których najważniejsze było zdobycie w maju Kijowa, nastąpiła zmiana sytuacji. Bolszewicy zaatakowali na całym froncie. Nasze wojska zostały zmuszone do odwrotu. Wycofywanie odbywało się w sposób zorganizowany

Odwiedź nas i zagłosuj na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego 2021

Odwiedź nas i zagłosuj na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego 2021

NOWE WYZWANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI to projekt do realizacji w Bibliotece Pedagogicznej w Bełchatowie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Ma na celu upowszechnianie kultury w nawiązaniu do pamięci historycznej. Formą realizacji będą działania terapeutyczne dla czytelników biblioteki – seniorów, mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Projekt będzie

Weź udział w Wielkiej Zbiórce Książek!

Weź udział w Wielkiej Zbiórce Książek!

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Bełchatowie przyłącza się do akcji zbiórki książek, organizowanej przez Fundację Zaczytani.org. Celem Wielkiej Zbiórki Książek jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane beneficjentom fundacji, w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym,