Zachęcamy do zapoznania się z serią publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczących edukacji włączającej, które  są skierowane przede wszystkim do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także innych osób związanych z działalnością oświatową. Są one dostępne wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2019/09/edukacja-wlaczajaca-seria-publikacji/

 

Edukacja włączająca – seria publikacji