Zapraszamy Państwa do współtworzenia księgozbioru biblioteki

poprzez zgłoszenie proponowanych do zakupu książek.

Prosimy o przesłanie wiadomości na adres belchatow@pedagogiczna.edu.pl

w temacie pisząc Zaproponuj książkę bibliotece.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • tytuł książki,
  • nazwisko autora/redaktora,
  • rok i miejsce wydania.

Zakupy będziemy realizować w miarę naszych możliwości finansowych

i dostępności tytułów na rynku wydawniczym.

Zaproponuj książkę