ACADEMICA

Pisanie prac naukowych bez dostępu do literatury jest niezwykle trudne, mówiąc wprost – niemożliwe. Jednak nie każdą książkę zamieszczoną w bibliografii musimy wziąć do ręki, żeby zapoznać się z jej treścią. W miastach pozbawionych dużych bibliotek naukowych rolę tą może pełnić