Doradztwo zawodowe –

inspiracje do prowadzenia zajęć na wszystkich etapach nauczania.

BABEL Przemysław, WIŚNIAK Marzena: 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć. – Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015 sygnatura 32689

BAŃKA Augustyn: Psychologiczne doradztwo karier. – Poznań: Print-B, 2007 sygnatura 33221

BEADLE Phil: Jak uczyć. – Poznań: Publikat, 2012 sygnatura 31972

BORAL Bartłomiej, BORAL Tobiasz: Techniki zapamiętywania. – Warszawa: Samo Sedno, 2013 sygnatura 32720

DAWIDZIUK-STACH Magdalena: Wierszowane zawody. – Kraków: Impuls, 2017 sygnatura 33937

DRYGAS Elżbieta: Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących, czyli jak odkleić dziecko od krzesła i przywrócić wyobraźnię. – Poznań: Publicat, 2014 sygnatura 32628

DUDA Wioleta: Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018 sygnatura 34629

HARMIN Merril: Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : ilustrowane przykładami z pracy polskich nauczycieli uczestników Internetowej Akademii „Szkoły uczącej się”. – Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2004 sygnatura 29123

JARMUŻ Sławomir, WITKOWSKI Tomasz: Podręcznik trenera : praktyka prowadzenia szkole. – Moderator, 2004 sygnatura 32604

KANIA Iwona: Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno- zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą. – Warszawa: Difin, 2010 sygnatura 30747

KNOPIK Tomasz: Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018 sygnatura 34628

KORDZIŃSKI Jarosław: Nauczyciel, trener, coach. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2013 sygnatura 31918

KOZAK Agnieszka: Proces grupowy : poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. – Gliwice: Helion, 2014 sygnatura 32679

KOZDROŃ Agnieszka: Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. – Warszawa: Difin, 2014 sygnatura 33675

KUPAJ Lilianna, KRYSA Wiesława: Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela : jak zmotywować ucznia do nauki. –Warszawa: Wolters Kluwer, 2015 sygnatura 33061

LELIŃSKA Krystyna: Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych. – Warszawa: Difin, 2016 sygnatura 33657

MARCINIAK Łukasz T., ROGALA-MARCINIAK Sylwia: Coaching. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2013 sygnatura 33611

PALOMARES Susanna, SCHILING Dianne, WINCH Cathy : Skrzynia skarbów: ćwiczenia grupowe.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008 sygnatura 30466

PASZKOWSKA- ROGACZ Anna, TARKOWSKA Małgorzata: Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym.- Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2004 sygnatura 30515

PISULA Dorota: ABC doradcy zawodowego: rozmowa doradcza. – Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010 sygnatura 31004

PORADNICTWO zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. – Warszawa: Difin, 2016 sygnatura 33391

PORADNICTWO zawodowe w SzOk-ach. Red. Wojciech Kreft. – Warszawa: Ecorys Polska, 2008 sygnatura 31575

REDDY Linda A.: Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencja przez zabawę. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2014 sygnatura 32609

ROSALSKA Małgorzata: Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy.- Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012 sygnatura 33051

SCANNELL Edward E., RICKENBACHER Colleen A.: Zbiór gier rozwijających umiejętności interpersonalne. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2014 sygnatura 32576

SCHILING Dianne: Jak wykształcić inteligencję emocjonalną : 50 pomysłów ćwiczeń : poziom ponadpodstawowy. – Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009 sygnatura 30464

SIDOR- RZĄDKOWSKA Małgorzata: Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2018 sygnatura 34147

SOŁTYSIŃSKA Grażyna: ABC doradcy zawodowego : poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : materiały dla szkolnego doradcy zawodowego. – Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010 sygnatura 31002

ŚWIĘCICKA Justyna: Trening koncentracji dla uczniów. – Warszawa: Difin, 2009 sygnatura 30757

WOJTASIK Bożena: Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli. – Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011 sygnatura 32136

Wybór literatury na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie

Katarzyna Wojtania

kwiecień 2019

 

DORADZTWO ZAWODOWE – zestawienie bibliograficzne