DEUTSCH M., COLEMAN P., T.: Rozwiązywanie konfliktów. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005 sygnatura 29256

DONALDSON M. C., DONALDSON M.: Negocjacje. – Warszawa: Wydawnictwo RM, 1993 sygnatura 26746

FISHER R., URY W., PATTON B.: Dochodząc do Tak: negocjowanie bez poddawania się.- Warszawa; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994 sygnatura 27593

GORDON T.: Wychowanie bez porażek w szkole.- Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2007 sygnatura 31180

GRZESIAK E., JANICKA-SZYSZKO R., STEBLECKA M.: Komunikacja w szkole: scenariusze godzin wychowawczych. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 sygnatura 29398

HAMMER H.: Rozwój umiejętności społecznych; jak skutecznie dyskutować i współpracować. – Warszawa: Veda, 1999 sygnatura 27027

KUZIAK M.: Sztuka mówienia: poradnik praktyczny. – Warszawa- Bielsko-Biała: Park Edukacja, 2008 sygnatura 30981

LEWICKI R. J., BARRY B., SAUNDERS D. M.: Zasady negocjacji. – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2011 sygnatura 31204

MAKSYMOWSKA E., WERWICKA M.: Konflikty w szkole: niezbędnik dyrektora. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009 sygnatura 30566

NIEMCZYK A., Kędzierski M.:O negocjacjach i negocjatorach: poradnik praktyczny. – Gliwice: Helion, 2014 sygnatura 32717

NIERENBERG G., I.: Sztuka negocjacji. – Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 1998
sygnatura 26583

PERENCA Józefa(Red.): Negocjacje partnerskie.- Szczecin; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001 sygnatura 28261

PROŚCIAK B.: Szkoła bez agresji: od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania. – Warszawa: Difin, 2013 sygnatura 32040

TABERNACKA M.: Negocjacje i mediacje w sferze publicznej. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009 sygnatura 31215

URY W.: Odchodząc od Nie. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004

sygnatura 29151

URY W.: Siła pozytywnego Nie. – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2007 sygnatura 34602

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

BAKUŁA Kordian: Jak doprowadzić Cześnika i Rejenta do zgody? Zachęta do negocjacji na lekcjach języka polskiego // Polonistyka. – 1995, nr 8, s. 533-537

CIECHOMSKI Maciej: Człowiek człowiekowi człowiekiem… czyli sprawiedliwość naprawcza w szkole // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 5-10

CYWIŃSKA Małgorzata: Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 5- 12

FRĄCKOWIAK-ŚWITKOWSKA Marzena: Kulisy negocjacji // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 3, s. 35-38

GARSTKA Tomasz: Negocjacje // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 3, s. 38-41

KACZMAREK Mirosław: Mediacje rówieśnicze w szkole // Remedium. – 2008, nr 10, s. 18- 19

KAŹMIERCZAK Monika: Nastoletni mediatorzy // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 1, s. 41- 46

KLUCZYŃSKA Sylwia: Konflikt, czy walka? // Niebieska Linia. – 2001, nr 2, s. 12-13. Co to jest konflikt?

KULBAT Jarosław: Proście, a będzie wam dane // Charaktery. – 2007, nr 12, s. 58-60

ŁOMIŃSKA Bogusława: Negocjacje w pracy wychowawczej // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 9, s. 39-41

ŁUBA Małgorzata: Negocjacje, czyli po prostu rozmowa… // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 1, s. 25-28

ŁUBA Małgorzata : Negocjacje w przedszkolu: zestaw ćwiczeń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 1, s. 37-40

MUSIALSKA Kinga: Mediacje w komunikacji szkolnej // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 9, s. 6- 7

NAROŻNA Danuta: Negocjator w szkole… czyli sztuka kontaktów interpersonalnych / // Lider. – 2006, nr 3, s. 14-16

OLEKSA Karolina: Asertywne rozwiązywanie konfliktów // Życie Szkoły. – 2015, nr 12, s. 23-27

POLAK Krzysztof: Mediacje jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych // Wychowanie na co dzień. – 2008, nr 4/5, s. 30- 34

POREMBSKA Marta :Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych w percepcji wychowanków schronisk dla nieletnich // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 2, s. 85- 95

PRUSAKOWSKI Sławomir, BAŁUTOWSKI Dawid: Mediacje- szansa dla szkoły // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 105- 114

PRUSAKOWSKI Sławomir, PODGÓRSKA Barbara: Negocjacje przy tablicy // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 75-81

PRUSAKOWSKI Sławomir, PODGÓRSKA Barbara : Warto negocjować z uczniem // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3,s. 63-68

STANKIEWICZ Dariusz: Kierowanie konfliktem // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 20-22

STANKIEWICZ Dariusz :Kierowanie konfliktem – ważna umiejętność interpersonalna nauczyciela // Edukacja i Dialog. – 2013, nr 3/4, s. 44-47

STANKIEWICZ Dariusz: Umiejętności kierowania konfliktem // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 4, s. 54- 56

STAWICKA Dorota: Negocjacje – scenariusz zajęć dla gimnazjalistów // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1-2, dod. “Wkładka Metodyczna” , s. V-VIII

STRÓŻYŃSKI Klemens: Między wojną a kapitulacją // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 11, s. 65-67 Relacja dyrektor szkoły – rada pedagogiczna

STRÓŻYŃSKI Klemens: Niegroźny diabeł negocjacji // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 12, s. 32-34

WOJCIECHOWSKI Mieczysław: Negocjacje w rodzinie // Remedium. – 2017, nr 11, s. 21-23

ZIMNY Tomasz: Poszukiwanie potencjału integracyjnego w konfliktach szkolnych // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7-8, s. 20-23

na podstawie zbiorów Biblioteki

opracowała Katarzyna Wojtania

marzec 2019NEGOCJACJE W SZKOLE – zestawienie bibliograficzne