DIAGNOZA dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicka. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. sygnatura 30653

DZIECKO a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres . – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. sygnatura 34696

GIMNASTYKA Mózgu w pracy i … w zabawie : program Kinezjologii Edukacyjnej . – B.w., 2004. sygnatura 29096

JAK KROK po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minkiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. sygnatura 31297

KARTY pracy : diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. sygnatura 30652

KINEZJOLOGIA edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. sygnatura 33979

KRAMIK : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne / Małgorzata Barańska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. sygnatura 31976

MAŁYMI kroczkami : ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla klas 1-2 / Monika Kraszewska. – Kraków : WiR, 2007. sygnatura 29987

METODA dobrego startu / Marta Bogdanowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. sygnatura 22910, 22687-22689

METODA Montessori w domu / Delphine Gilles Cotte. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2017. sygnatura 33917

MOTORYKA mała / Magdalena Siatrak, Magdalena Onochin-Mączka. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017. sygnatura 33931

MÓJ DZIEŃ : program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Różańska-Gal, Joanna Kuś. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. sygnatura 33661 + CD

MYŚLĘ, rozwiązuję i … wiem : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1-3. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2013 sygnatura 32104

SKARBIEC nauczyciela terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.   sygnatura 29313 +CD

TERAPIA pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod redakcją Ewy Małgorzaty Skorek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. sygnatura 30961

TERAPIA pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod redakcją Ewy Małgorzaty Skorek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.   sygnatura 30960

TERAPIA pedagogiczna scenariusze zajęć / pod redakcją Violetty Florkiewicz. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. – S. 99-108 sygnatura 29754

TRUDNOŚCI w czytaniu i pisaniu u dzieci / Ewa Górniewicz. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. sygnatura 28228

TWÓRCZA kinezjologia w praktyce : propozycje dla każdego . – Wydawnictwo Kined, 2003. sygnatura 28862

WITAJCIE ręce! : gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat / Klaus W. Vopel . – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 1999. sygnatura 27164

WPROWADZENIE do nauki pisania / D. Berthet. – Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2002. sygnatura 28745

WSPOMAGANIE rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania. – Warszawa : Wydawnictwo Raabe, cop. 2014. sygnatura 32092

ZABAWY i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska . – Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019.

sygnatura 34728

ZANIM dziecko zacznie czytać i pisać : ponad 300 zabaw teatralnych, które przygotują dziecko do późniejszej nauki czytania i pisania/ Sherrie West, Amy Cox. – Warszawa : Liber, 2005. sygnatura 29287

ZESTAW ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych / Elżbieta Waszkiewicz . – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002. sygnatura 29755

Artykuły z czasopism:

MOTORYKA mała – jak możemy wspomagać jej rozwój / Martyna Krasny // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 56-58.

MOTORYKA mała – zestaw zabaw / Anna Kordzińska-Grabowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 4, s. 50-51.

Na podstawie zbiorów Biblioteki opracowała Daria Gajda

marzec 2019

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ PRZY OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI GRAFOMOTORYCZNEJ – zestawienie bibliograficzne