Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży : dylematy profilaktyki. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002

sygn. 34273

Anderson Peter, Baumberg Ben: Alkohol a młodzież. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia,
cop. 2007

sygn. 30327

Badania nad dziećmi alkoholików / red. Lucyna Zbudzka. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

sygn. 28807

Dimoff Timothy, Carper Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. Warszawa : „Elma Books”, 2000

sygn. 27358

Fatyga Barbara, Rogala-Obłękowska Jolanta: Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002

sygn. 28590

Goodyer Paula: Dzieciaki + narkotyki : praktyczny poradnik dla rodziców. Warszawa : „Mada”, 1999

sygn. 26159

Hoffmann Beata: Narkotyki w kulturze młodzieżowej. Kraków : „Impuls”, 2014

sygn. 32556

Hołyst Brunon: Bezpieczeństwo : programy promocji. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Osoby uzależnione od alkoholu i hazardu, s. [751]-772.

sygn. 33963 W

Hołyst Brunon:  Bezpieczeństwo jednostki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Zdrowie fizyczne a poczucie bezpieczeństwa człowieka, s. [39]-64.

Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka

sygn. 32881 W

Jabłoński Piotr, Jędrzejko Mariusz: Narkotyki i paranarkotyki : perspektywa polska. Warszawa : „Aspra-JR”, 2011

sygn. 33272

Jędrzejko Mariusz, Walancik Marek: Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne : eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży i dzieci na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim : wybrane problemy. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014

sygn. 33274

Jędrzejko Mariusz, Jabłoński Piotr: Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka). Warszawa : „Aspra-JR”; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.

sygn. 31935

Jędrzejko Mariusz: Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych. Warszawa, Dabrowa Górnicza : „Aspra-JR”, 2012

sygn. 32568

Karpowicz Paweł: Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnienia . Białystok : „Kreator”, 2002

sygn. 28623

Korpetta Ewa, Szmerdt-Sisicka Ewa: Narkotyki w Polsce : mity i rzeczywistość. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000

sygn. 27487

Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994

sygn. 24457

Moneta-Malewska Maria : Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie. Warszawa : „Pax”, 2001

sygn. 28887

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka, pierwsza pomoc / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; współpraca Bronisław P. Rosik, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski. Warszawa : Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku ; Łódź : Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi , 2016.

sygn. 33571, 33570

Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) : rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / redaktor naukowy Mariusz Jędrzejko. Poznań, Warszawa : Studio Poligraficzne Edytorka, 2013

sygn. 32686

Pasek Marzena: Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko!. Warszawa : „Toret”, 1998

sygn. 27359

Pasek Marzena: Narkotyki przy tablicy. Warszawa : „Toret”, 2000

sygn. 27360

Rogers Peter D., Goldstein Lea: Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

sygn. 29976

Rozpoznawanie zachowań narkotykowych : podstawy pomocy przedmedycznej : zagrożenia narkotykowe, jak postępować, jak pomagać? : algorytmy postępowania / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk, Warszawa : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : „Aspra-JR”, 2015

sygn. 33279, 33278

Vogler Roger E., Bartz Wayne R.: Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999

sygn. 28808

Wanat Wojciech: Narkotyki i narkomania : odlot donikąd. Warszawa : „Iskry”, cop. 2006.

sygn. 29416

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych / Ksymena Urbanek // [W:] Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży / pod redakcją Agnieszki Gmitrowicz i  Małgorzaty Janas-Kozik. – Warszawa : Medical Tribune, 2018. – S. 182-189

sygn. 34206

opracowała Aneta Muszyńska

marzec 2019

ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI – zestawienie bibliograficzne