ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI – zestawienie bibliograficzne

Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży : dylematy profilaktyki. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002 sygn. 34273 Anderson Peter, Baumberg Ben: Alkohol a młodzież. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007