STRES EGZAMINACYJNY

zestawienie bibliograficzne

Książki:

CICCARELLI Soundra K., WHITE J. Noland : Psychologia. – Poznań : Rebis, 2015. – S. 416-420 : Stresory psychiczne : a czym się tu przejmować?

sygnatura 33395 P

GEISSELHART Roland, Christiane HOFFMAN-BURKART : Stresologia : techniki zarządzania stresem . – Warszawa : Flashbook.pl, cop. 2009.

sygnatura 31695

GERRIG Richard J., Zimbardo Philip G. : Psychologia i życie. – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – S. 400-413 : Radzenie sobie ze stresem

sygnatura 31708 P

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować. – Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1999. – S. 24-54: Efektywne radzenie sobie z własnym i cudzym stresem

sygnatura 27027

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. – Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1999. – S. 87-94 : Profilaktyka stresu i sztuka dostarczania oparcia

sygnatura 27026

HARTLEY Mary : Dobry stres – przewodnik. – Kielce : Jedność, 2002.

sygnatura 28573

KORCZYŃSKI Stanisław : Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. – Warszawa : Difin, 2015. – S. 189-210 : Konsekwencje stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem – wnioski praktyczne

sygnatura 33067

KOSSLYN Stephen M., ROSENBERG Robin S. : Psychologia : mózg, człowiek, świat. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – S.  603-618 : Strategie radzenia sobie ze stresem

sygnatura 29489 P

LITZKE Sven Max, SCHUH Horst : Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – S. 59-125 : Radzenie sobie ze stresem

sygnatura 29903, 29870

ŁUCKI Zbigniew: Jak zdać egzamin : analiza zachowań i trudności, uczenie się i zdawanie. – Kraków : Universitas, 1998.

sygnatura 26772

MAYERS David G. : Psychologia. – Poznań : Wydawnictwo Zysk, 2003. – S. 621-643 : Stres a zdrowie

sygnatura 28694 P

MIETZEL Gerd : Psychologia kształcenia.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. – S. 413-422 : Lęk i osiągnięcia

sygnatura 28314

ONISZCZENKO Włodzimierz : Stres to brzmi groźnie. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 67-89 : Jak ludzie radzą sobie ze stresem

sygnatura 26032

RATHUS Spencer A. : Psychologia współczesna. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – S. 563-590 : Psychologia a życie codzienne: radzenie sobie ze stresem

sygnatura 28757 P

ROGERS Bill : Jak radzić sobie ze stresem. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

sygnatura 32100

SAPOLSKY Robert M. : Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – S. 384-410 : Skuteczne radzenie sobie ze stresem

sygnatura 32546

SĘK Helena, CIEŚLAK Roman (redakcja) : Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – S. 49-67 : Sęk Helena : Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych

sygnatura 29054

STRELAU Jan, DOLIŃSKI Dariusz (redakcja) : Psychologia : podręcznik akademicki T. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 701-719 : Heszen Irena, Sęk Helena : Stres psychologiczny i jego przezwyciężanie

sygnatura 30258 P

STRELAU Jan (redakcja) : Psychologia : podręcznik akademicki T. 3. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.- S. 465-492 : Heszen-Niejodek Irena : Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie

sygnatura 31830 P

TERELAK Jan F. : Psychologia stresu . – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2001. – S. 322-420 : Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem

sygnatura 27393

TRZCIENIECKA-GREEN Anna (redakcja) : Psychologia. – Kraków : Universitas, 2006. – S. 359-406 : Wons Agata : Stres i radzenie sobie ze stresem

sygnatura 29494

WHEELER Claire Michaels : 10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

sygnatura 32534

WOSIŃSKA Wilhelmina : Psychologia życia społecznego. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.- S. 552-553 : Indywidualne podejście do stresowych wydarzeń

sygnatura 28946 P

ZIMBARDO Philip G., JOHNSON Robert L., McCANN Vivian : Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 5, Człowiek i jego środowisko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 141-144 : Stres studencki

sygnatura 33924 P

Artykuły z czasopism:

BRZEZIŃSKA Anna, KOFTA Mirosław : Stabilność obrazu własnej osoby, odporność na stress i lęk przedegzaminacyjny // Psychologia Wychowawcza. – 1973, nr 5, s. 603-610

GUSZKOWSKA Monika : Stres egzaminacyjny u studentek pedagogiki. Zmiany nastroju // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 4, s. 31-339

GUSZKOWSKA Monika : Stres egzaminacyjny u studentek pedagogiki. Strategie radzenia sobie ze stresem // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 1, s. 36-42

HAMER Hanna: Żeby stres mniej dokuczał // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2(34), s. 48-51

JACENNIK Barbara, SZCZEPAŃSKA Joanna: Aby stresu było mniej // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3(15), s. 89-96

KĘDZIORA Sonia : Stres i radzenie sobie ze stresem przez rodziców osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną // Nauczyciel i Szkoła. – 2016, nr 1(59), s. 165-181

KORCZYŃSKI Stanisław : Źródła uczniowskiego stresu i sposoby sprawowania nad nim kontroli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 3-10

ŁOSIAK Władysław : Wpływ czynników poznawczych na lęk ew sytuacji egzaminacyjnej // Psychologia Wychowawcza. – 1989, nr 5, s. 465-472

NIEMIERKO Bolesław : Rozwój jako zdawanie egzaminów // Edukacja. – 2008, nr 1, s. 7-23

OGIŃSKA-BULIK Nina : Wpływ stresu na percepcję sytuacji zadaniowych // Psychologia Wychowawcza. – 1992, nr 2-3, s. 112-118

PASZKIEWICZ Aneta : Spokojnie, to tylko stres // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3(31), s. 106-111

REYKOWSKI Janusz : Badania nad wpływem stresu psychologicznego na zachowanie się człowieka // Psychologia Wychowawcza. – 1964, nr 4, s. 369-390

SOFULAK Magdalena, POHORECKA Ina: Stres pod kontrolą // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2(14), s. 21-28

SOKOŁOWSKA Ewa: Stres można ujarzmić // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2(18), s. 31-40

ŻUKOWSKA Joanna : Stres, czyli jak ujarzmić wroga // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 7, s. I-VIII (wkładka „Akademia Zarządzania”)

Na podstawie literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Bełchatowie

opracowała Daria Gajda

8.03.2019

Poza wymienionymi dostępna jest także literatura na ten temat na portalu ACADEMICA, do której dostęp mają zarejestrowani czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie.

STRES EGZAMINACYJNY – zestawienie bibliograficzne