Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci – korzyści i zagrożenia płynące z Internetu :

 zestawienie bibliograficzne


Aftab Parry : Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003

sygn. 28687

Alter Adam : Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno oprzeć się nowym technologiom. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

sygn. 34582

Andrzejewska Anna, Bednarek Józef : Cyberbullying – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka. Warszawa : Fundacja „Pedagogium”, 2009

sygn. 33281

Andrzejewska Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa : „Difin”, 2014

sygn. 32595

Bębas Sylwester : Patologie społeczne w sieci. Toruń : „Akapit”, 2013

sygn. 32069

Cyberseks : skuteczna walka z uzależnieniem. Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2010

sygn. 31087

Człowiek wobec uzależnień : alkohol, narkotyki, dopalacze / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz. Warszawa ; Zielona Góra :  „ASPRA-JR”, 2013

sygn. 33273

Danowski Bartosz, Krupińska Alicja : Dziecko w sieci. Gliwice : „Helion”, cop. 2007

sygn. 30021

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik / praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Lewandowicz-Nosal. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009

sygn. 30621

Jędrzejko Mariusz, Morańska Danuta : Pułapki współczesności. T. 1, Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu; Warszawa : „ASPRA-JR”, 2013

sygn. 31930

Jędrzejko Mariusz, Taper Agnieszka : Jak kształtować kontakt dziecka z multimediami. Warszawa : Fundacja „Pedagogium” : „ASPRA-JR”, 2010

sygn. 33277

Kaliszewska Katarzyna : Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007

sygn. 30381

Kozak Stanisław : Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Warszawa : „Difin”, 2014

sygn. 32664

Kuźmicz Krzysztof : E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci.  Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015

sygn. 32853

Nowak Andrzej, Winkowska-Nowak Katarzyna, Rycielska Ludmiła : Szkoła w dobie Internetu. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

sygn. 30613

Oblicza Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004

sygn. 32512

 Ogińska-Bulik Nina : Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość?. Warszawa : „Difin”, 2010. Internetoholizm, s. 53-84

sygn. 31117

Ogonowska Agnieszka: Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014

sygn. 32843

Pitler Howard, Hubbel Elizabeth R., Kuhn Matt : Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015

sygn. 33046

Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków : „Impuls”, 2012

sygn. 31521

Siódmy kontynent : wielka sieć w cyberprzestrzeni / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. Warszawa : „ASPRA-JR’, 2012

sygn. 32652

Słysz Anna, Arcimowicz Beata : Przyjaciele w internecie. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

sygn. 31254

Spitzer Manfred : Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk : „Dobra Literatura”, 2016

sygn. 33472

Wąsowicz Grażyna, Styśko-Kunkowska Małgorzata : Młodzież w internecie : zagrożenie uzależnieniem : podręcznik do kwestionariusza MAWI. Warszawa : „Scholar”, 2014

sygn. 32829

Na podstawie zbiorów opracowała

Aneta Muszyńska

luty 2019

Korzyści i zagrożenia płynące z Internetu – zestawienie bibliograficzne