Biblioteka Pedagogiczna zawarła porozumienie o współpracy z działającą na terenie miasta Bełchatowa oraz Zelowa Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przedmiotem porozumienia jest udział pracowników biblioteki w działaniach w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Celem realizowanych działań w ramach sieci współpracy jest wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez doskonalenie pracy własnej nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełchatowie