Propozycje ćwiczeń usprawniających analizator słuchowy

wybór literatury na podstawie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie

BARAŃSKA Małgorzata: Kramik : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013 sygnatura 31976
BOGDANOWICZ Marta: Uczeń z dysleksją w domu. – Gdynia : Operon, 2014 sygnatura 32663
CZAJKOWSKA Irena: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1989 sygnatura 29528
DIAGNOZA i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Red. Karolina Skarbek. – Kraków : CEBP, 2017 sygnatura 33739
DŹWIĘKI mowy: program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Red. Alicja Maurer. – Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2006 sygnatura 29344
FRANCZYK Anna: Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 sygnatura 29313

FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna: Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o potrzebach edukacyjnych. Kraków : Impuls, 2019 sygnatura 34728
GIMNASTYKA mózgu w pracy i w zabawie : program Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula E. Dennisona i Gail Dennison, 2004 sygnatura 29096
GLEJ Sandra: Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. – Kraków : Impuls, 2018 sygnatura 34186
GOŁOŚ Alicja: wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania. – Warszawa : „Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza”, 2014 sygnatura 32092
JĄDER Mariola: Krok… w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 sygnatura 29332
KLIM-KLIMASZEWSKA Anna: Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2015 sygnatura 33063
KUJAWA Ewa: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996 sygnatura 29183
RADWAŃSKA Anna: Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli. – Warszawa : Difin, 2017 sygnatura 33751
REID Gavin: 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją. – Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2015 sygnatura 32815
SAWA Barbara: Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994 sygnatura 25415
SŁUPEK Kazimiera: Gdy dziecko ma problem z czytaniem. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 sygnatura 34457
TERAPIA pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Red. Ewa Małgorzata Skorek. – Kraków : Impuls, 2010 sygnatura 30960
TERAPIA pedagogiczna : scenariusze zajęć. Red. Violetta Florkiewicz. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 sygnatura 29754
WÓJCIK Magdalena: Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 sygnatura 33979
ZAKRZEWSKA Barbara: 3, 2, 1, 0… start! : czytanie treningowe. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012 sygnatura 32535

Propozycje ćwiczeń usprawniających analizator słuchowy