Propozycje ćwiczeń usprawniających analizator wzrokowy :

wybór literatury na podstawie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie

100 zabaw dla dzieci 2 letnich. Oprac. Anna Jackowska, Mariola Langowska, Beata Szcześniak. – Wrocław : Siedmioróg, 2018  (sygnatura 34132)

Baran Joanna: Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009  (sygnatura 32000)

Barańska Małgorzata: Kramik : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013 (sygnatura 31976)

Bogdanowicz Marta: Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców. – Gdynia : Operon, 2014 (sygnatura 32663)

Cotte Delhine Gilles: Metoda Montessori w domu : 80 zabaw edukacyjnych. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2017  (sygnatura 33917)

Czajkowska Irena: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1989 (sygnatura 29528)

Franczyk Anna: Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. – Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005  (sygnatura 29313)

FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna: Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o potrzebach edukacyjnych. Kraków : Impuls, 2019 (sygnatura 34728)

Gimnastyka mózgu w pracy i w zabawie : program Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula E. Dennisona i Gail Dennison, 2004 (sygnatura 29096)

Gołoś Alicja: Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania. – Warszawa: dr Josef Raabe, 2014  (sygnatura 32092)

Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka. – Warszawa:  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007 (sygnatura 29883)

Gwardys-Bartmańska Marianna: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu: myślenie matematyczne. – Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017 (sygnatura 33932)

Hannaford Carla: Zmyślne ruchy które doskonalą umysł. – Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, 200? (sygnatura 28689)

Jąder Mariola: Krok w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 (sygnatura 29332)

Klim-Klimaszewska Anna: Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2015  (sygnatura 33063)

Oblicza gotowości szkolnej. Red. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015 (sygnatura 32653)

Quinn Patricia, Sterm Judith M.: 50 gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011 (sygnatura 32653)

Radwańska Anna: Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli. – Warszawa : Difin, 2017 (sygnatura 33751)

Reid Gavin: 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją. – Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2015 (sygnatura 32815)

Sawa Barbara: Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994  (sygnatura 25415)

Sher Barbara: Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego. – Gdańsk: Harmonia Uniwersalis, 2013 (sygnatura 32709)

Sitarak Magdalena: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu : motoryka mała. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017 (sygnatura 33931)

Skarbek Karolina: Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2017 (sygnatura 33739)

Słupek Kazimierz: Gdy dziecko ma problemy z czytaniem. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 (sygnatura 34457)

Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Red. Władysława i Jan Pileccy. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001  (sygnatura 28639)

Terapia pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęcia. – Red. Ewa Małgorzata Skorek. – Kraków : Impuls, 2010 (sygnatura 30960)

Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć. Red. Violetta Florkiewicz. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 (sygnatura 29754)

Wójcik Magdalena : Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 (sygnatura 33979)

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu. Red. Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : Difin, 2017  (sygnatura 33998)

Zakrzewska Barbara : 3, 2, 1, 0… start! : czytanie treningowe. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012 (sygnatura 32535)

Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 (sygnatura 33814)

listopad 2018

Propozycje ćwiczeń usprawniających analizator wzrokowy