UKRYTY PROGRAM SZKOŁY:

zestawienie bibliograficzne

 

Wydawnictwa zwarte: 

BAUMAN Teresa: Ukryte aspekty edukacji [W:] Kontestacje pedagogiczne / pod red. Bogusława Śliwerskiego. Kraków „Impuls”, [1994?]. – S. 203-214

sygn. 24422

FEINBERG Walter, SOLTIS Jonas F.: Szkoła i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. – s. 106-107 : Ukryty program

sygn. 27280

JANOWSKI Andrzej: Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. – S. 63-82 : Ukryty program

sygn. 22922

KRUSZELNICKA Jadwiga: Ukryty program szkół alternatywnych – projekt badań [W:] Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. – Kraków : “Impuls”, 2001. – S. 445-456

sygn. 28230

KRUSZELNICKA Jadwiga: „Wkład” ukrytego programu szkoły w utrwalanie poczucia nierówności społecznych [W:] Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. – Warszawa : “Eneteia”, cop. 2007. – S. 83-98

sygn. 30329W

NOWOTNIAK Justyna: Ukryty program szkoły [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, cop. 2007. – S. 923-927

sygn. 29983P

NOWOTNIAK Justyna: Ukryty program wychowania [W:] Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty. T. 3 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. – S. 181-205

sygn. 29872

ORNSTEIN Allan C., HUNKINS Francis P.: Program szkolny : założenia, zasady, problematyka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – s. 360-361 : Program ukryty

sygn. 26153

SIARKIEWICZ Elżbieta: Ostatni bastion czyli Jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola. Kraków : „Impuls”, 2000

sygn. 26808

ŻŁOBICKI Wiktor: Ukryty program w edukacji : między niewiedzą a manipulacją. Kraków : „Impuls”, 2002

sygn. 28665

 

Artykuły z czasopism:

BARANOWICZ Krystyna: Program ukryty // Życie Szkoły. – 1992, nr 9. s. 537-538

BORTNOWSKI Stanisław: Ukryty program matury i egzaminów wstępnych // Polonistyka. – 1999, nr 5, s. 301-302

CZAJKOWSKA-KILIANEK Halina, KILIANEK Józef: Uwagi o formalnym i rzeczywiście realizowanym programie nauczania // Nowa Szkoła. – 1996, nr 9, s. 10-11

DENEK Kazimierz: Treści kształcenia ogólnego na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 3, s. 8-12

Jawne i ukryte treści kształcenia w programach nauczania

DYMEK Marzena: Stygmatyzacja – przepowiednia, która się spełnia // Nowa Szkoła. – 1994, nr 10, s. 594-595

DZIEDZIC Bogusław: „Ukryty program” w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 1, s. 24

KLUS-STAŃSKA Dorota: Kilka refleksji o ukrytym programie przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 6, s. 346-349

KLUS-STAŃSKA Dorota, ROMANKIEWICZ Bronisława: Komunikaty nauczycielek przedszkoli jako nośnik ukrytego programu // Wychowanie w Przedszkolu. – 1995, nr 3, s. 136-142

KULPIŃSKI Franciszek: Program ukryty placówki opiekuńczo-wychowawczej // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1997, nr 3, s. 21-25

LEWANDOWSKA Anita, PERYKASZA Maria: Zły wpływ ukrytego programu // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 2, s. 35-38

LUTOMSKI Grzegorz: Czym szkoła jest, a czym mogłaby być? // Życie Szkoły. – 1990, nr 9, s. 445-447, 450-452

MALINOWSKI Robert: Program ukryty w polskiej szkole – przyczyny, przejawy i skutki // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2013, nr 4, s. 61-80

MAKAREWICZ Renata: Ukryty program w rozmowach nauczycieli z rodzicami uczniów w polskiej szkole : odwołania do etyki słowa // Prace Językoznawcze. – 2017, z. 19, cz. 2, s. 115-426 (ACADEMICA)

MENDYK Emilia: O ukrytym programie przedszkoli // Wychowanie w Przedszkolu.- 1996, nr 6, s. 370-371

MICHALSKI Jarosław: Ukryty program // Nowa Szkoła. – 1996, nr 10, s. 23

NOWOTNIAK Justyna: W szkole wypada grać w piłkę // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 8-10

OSUCH Dorota: Kto się boi gender w szkole? // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 2, s. 56-58

PANKOWSKA Dorota: Badanie ukrytego programu szkoły w pracy nauczyciela – refleksyjnego praktyka // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2006, nr 2, s. 27-41 (ACADEMICA)

PANKOWSKA Dorota: Co zrobić z ukrytym programem szkoły. Cz. 4 // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 53-62

PANKOWSKA Dorota: Czego uczeń dowiaduje się w szkole o ludziach? : ukryty program szkoły. Cz. 3 // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 37-47

PANKOWSKA Dorota: Czego uczeń dowiaduje się w szkole o wiedzy i uczeniu się? : ukryty program szkoły. Cz. 2 // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 53-62

PANKOWSKA Dorota: Nauczyciele wobec wiedzy o ukrytym programie szkoły // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2013, nr 2, s. 7-26 (ACADEMICA)

PANKOWSKA Dorota: Podłoga ważniejsza od ucznia, czyli o ukrytym programie szkoły // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 29-38

PAŃTAK Aneta: Ukryty program szkoły – istota, przejawy, uwarunkowania (na przykładzie szkół kieleckich) // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 102-109

SCHULZ Roman: Dygresje jako „ukryty program” wykładu akademickiego // Zeszyty Naukowe WSHE. – 2015, t. 40, s. 225-237 (ACADEMICA)

SOCHOCKI Marcin J.: Ukryty program szkoły // Remedium. – 2008, nr 7/8, s. 64

STAREGO Karolina: Uniwersalność i partykularność a warunki możliwości ukrytego programu nauczania – powrót do problemu niezamierzonych efektów edukacji // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 49-68

SUCHOCKA Agnieszka: Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły // Zeszyty Naukowe. – 2011, r. 52, nr 4, s. 293-302 (ACADEMICA)

SZYMAŃSKI Mirosław: Wolność i (nie)sprawiedliwość edukacyjna // Nowa Szkoła. – 2005, nr 1, s. 4-9

WESOŁOWSKA Agata: Ukryty program szkoły jako przejaw władzy symbolicznej w koncepcji Pierre’a Bourdieu // Dialogi Polityczne : polityka, filozofia, społeczeństwo, prawo. – 2003, nr 1, s. 117-123 (ACADEMICA)

UTRACKA Elżbieta: „Ukryty program” w przedszkolu // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 12, s. 12-15

ZIERKIEWICZ Edyta: Jawny i ukryty program poradnictwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 9, s. 30-34

ŻMUDZIŃSKI Wojciech: Ministerstwo Edukacji nie zmieni szkoły // Wychowawca. – 2009, nr 2, s. 10-11 (ACADEMICA)

Na podstawie zbiorów Biblioteki

opracowała Aneta Muszyńska

wrzesień 2018

 

Ukryty program szkoły