Wczesna edukacja językowa

Artykuły z czasopism:
BYTNER Joanna : Język niemiecki w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 4, s. 109-115
CZEKAŃSKA Barbara, LIPIŃSKA Izabela : Zabawy z językiem angielskim // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 6, s. 44-47
DELEŻYŃSKA Katarzyna : Rola gier i zabaw w nauczaniu małych dzieci // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 5, s. 103-109
DOBKOWSKA Maja : O dobrej współpracy z rodzicami przedszkolaków // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 108-112
DZIEWIARZ Ewa : Sposoby na powtórzenia dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 5, s. 112-115
DŹWIRZYŃSKA Ewa : W poszukiwaniu optymalnego wieku rozpoczynania nauki języka obcego // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 4, s. 3-5
GRODKOWSKA Joanna : Jak oceniać znajomość języka niemieckiego w przedszkolach i klasach zerowych? // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 6, s. 141-144
HARASIMIUK Iwona : Angielski dla przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 6, s. 51-52
HOFMAN Agata : Indywidualizacja procesu nauczania a akwizycja drugiego języka u najmłodszych // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 45-49
ILUK Jan : Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 4, s. 48-59
JAWORSKA Anna : Rozwijanie sprawności receptywnych w przedszkolnym nauczaniu języka obcego // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 4, s. 59-62
KAMIŃSKA Krystyna : Wczesna edukacja językowa (na przykładzie języka angielskiego) // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 3, s. 5-9
KANIA Magdalena : Fenomeny obserwowane podczas nabywania drugiego języka a realizacja kształcenia językowego w przedszkolu // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 14-18
KRZEMIŃSKA Dominika : Celowość nauczania języków obcych od bardzo młodego wieku // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 5, s. 3-13
KUCAJ Krystyna : Lekcja języka angielskiego w przedszkolu // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 124-130
MAZANEK Aleksandra : Język obcy dla maluchów. Moda czy inwestycja w przyszłość dziecka? // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. VI-VIII
MIŁEK Katarzyna : O nauce języka angielskiego // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 9, s. 66-67
MORELLI Iwona : Przygoda z językiem włoskim w przedszkolu // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 4, s. 98-101
PAMUŁA Małgorzata : Języki obce w kształceniu zintegrowanym // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 6, s. 15-18
PAMUŁA Małgorzata : Rodzic partnerem w edukacji językowej najmłodszych, czyli rola rodzica w budowaniu Europejskiego portfolio językowego dla dzieci (od 3 do 6 lat i od 6 do 10 lat) // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 5, s. 37-47
PAMUŁA Małgorzata, RZYSKA Joanna, ZAZULA Maja : Moje pierwsze europejskie portfolio językowe : Europejskie portfolio językowe dla przedszkolaków // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 5, s. 25-28
PASTERNACKA-OCHOCKA Grażyna : Dajmy naszym dzieciom radość z uczenia języka obcego // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 2, s. 100-105
PORCZYK Aneta : Ocena nabytych umiejętności u dzieci w wieku 2-6 lat podczas zajęć języka francuskiego // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 6, s. 139-141
RZEWÓLSKA Agnieszka : Kluczowe czynniki w procesie uczenia się języków obcych – wiek rozpoczynania nauki, wpływ języka pierwszego // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 3, s. 15-21
SARZAŁA Jarosław : Zmagania małych uczniów z wielkimi problemami w nauce języków // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 2, s. 106-109
SOKOŁOWSKA Joanna : Język angielski w przedszkolu – specyfika pracy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 3, s. 26-32
WIESZCZECZYŃSKA Ewa : Dlaczego warto rozpoczynać naukę języka obcego w okresie wczesnoszkolnym? // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 6, s. 6-11
WIESZCZECZYŃSKA Ewa : Koncepcja nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym – krótka charakterystyka // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 6, s. 41-45
WOJTOWICZ Ewa Lidia : „Wiewiórki” uczą się niemieckiego // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 10, s. 37-38
ZAZULA Maja : Jak bawić się z dzieckiem językiem obcym w domu? // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 102-106

Na podstawie zbiorów
opracowała Daria Gajda
3.09.2012 r.

Wczesna edukacja językowa