Taniec jako sport, rozrywka i terapia:

zestawienie bibliograficzne

 

Wydawnictwa zwarte:

BEDNARZOWA Bożena, MŁODZIKOWSKA Maria : Tańce : rytm, ruch, muzyka. – Warszawa, 1983

Sygn. 19015

DAREWSKA Elżbieta : Taniec artystyczny dla amatorów. – Warszawa, 1961

Sygn. 2337

DĄBROWSKA Grażyna : W kręgu polskich tańców ludowych . – Warszawa, 1979

Sygn. 16208

DRABECKA Maria: Tańce historyczne. Cz. 2. – Warszawa, 1983

Sygn. 18698

KIK Irena : Ćwiczenia taneczne. – Warszawa, 1975

Sygn. 11073

PĘDZICH Zuzanna (red.) : Psychoterapia tańcem i ruchem: teoria i praktyka. – Sopot, 2014

Sygn. 32027

PĘDZICH Zuzanna (red.) : Psychoterapia tańcem i ruchem: terapia indywidualna i grupowa. – Sopot, 2014

Sygn. 32028

SIEDLECKA Bożena, BILIŃSKI Wojciech (red. nauk.) : Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. – Wrocław, 2003

Sygn. 29541

SIEMKOWICZ Janina : Ćwiczenia muzyczno-ruchowe. – Warszawa, 1972

Sygn. 8667, 8668, 8669

TURSKA Irena : Krótki zarys historii tańca i baletu. – Warszawa, 1983

Sygn. 18851

WIEMAN Maria : Tańce i zabawy ze śpiewem. – Warszawa, 1961

Sygn. 2282, 1074, 1152

WRÓBLEWSKA Alina : Narodowe tańce polskie. – Płock, 2004

Sygn. 28963

 

Artykuły z czasopism:

ARMATYS Jarosław : Za małe gwiazdy na taniec. – 2007, nr 7, s. 96 – 98

BUNDA Martyna : Skazane na taniec// Polityka. – 2007, nr 8, s. 100 – 105

CHACZKO Małgorzata, SUBOCZ Iwona : Zajęcia taneczno-muzyczne // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 115 – 116

CHRULSKA Agnieszka : Scenariusz lekcji – doskonalenie układu choreograficznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, dod. s. 2 – 4

DENCIKOWSKA Alfreda : Taniec w lekcji wychowania fizycznego // Lider. – 2010, nr 3, s. 15 – 17

DENCIKOWSKA Beata : Muzyka w lekcji wychowania fizycznego // Lider. – 2010, nr 10, s. 6 – 10

DUDKIEWICZ Krystyna : „Mowa ciała” przez taniec // Życie Szkoły . – 2000, nr 6, s. 342 – 344

FLEJSZE Łukasz : Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną // Kultura Fizyczna. – 2010, nr 5-8, s. 44 – 54

FRANASZCZUK Robert : Tango – fenomen naszych czasów // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 249 – 253

FRANC Izabela : Znaczenie muzyki i tańca w życiu dziecka // Życie Szkoły. – 2009, nr 1, s. 17 – 19

GOLC Jan : Taniec – środek kształcenie kultury ogólnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 35 – 37

GRAJPEL Anna : Polskie tańce narodowe – charakterystyka ogólna // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 233 – 235

JAKUBOWSKA Beata, JAKUBOWSKI Krzysztof : Krakowiak – przykładowy układ towarzyski // Kultura Fizyczna. – 1994, nr 11-12, s. 18 – 26

JAKUBOWSKA Beata, JAKUBOWSKI Krzysztof : Taniec jako przejaw zachowań kulturowych człowieka // Kultura Fizyczna. – 2004, nr 5-6, s. 29-30

JAKUBOWSKI Krzysztof : Kujawiak – przykładowy układ towarzyski // Kultura Fizyczna. – nr 2005, nr 3-4, s. 17 – 22

JAKUBOWSKI Krzysztof : Mazur – przykładowy układ towarzyski // Kultura Fizyczna. – nr 2005, nr 11-12, s. 16 – 24

KRZEMIŃSKA Agnieszka : Taniec ma głos // Polityka. – 2011, nr 24, s. 66 – 68

KŁODA Maria, GRZEGORZEWSKA Janina, RUDZKA Monika : Taniec jako forma terapii w chorobie Parkinsona // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 10, s. 31 – 32

KOCZOROWSKA-MASNY Joanna : Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi // Szkoła Specjalna . – 2012, nr 1, s. 50 – 54

KONIECZNA Ewelina J. : Choreoterapia – taniec leczący duszę // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8, s. 60 – 64

KOWALIK Bożena : Taniec klasyczny w wychowaniu dzieci i młodzieży // Kultura Fizyczna. – 2004, nr 7 – 8, s. 23 – 25

KREUTZ Gunter : Trening na parkiecie // Charaktery. – 2014, nr 7, s. 76 -79

KUBINOWSKI Dariusz : Edukacja taneczna dzieci i młodzieży // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 4/5, s. 27 – 29

KUBINOWSKI Dariusz : Edukacja taneczna wg metody Labana // Kultura Fizyczna. – 1996, nr 9-10, s. 29 – 32

KULESZA Barbara : Rola tańca w wychowaniu młodzieży // Kultura Fizyczna. – 2003, nr 3-4, s. 22 – 26

KUREK-PASZCZUK Agnieszka : Gimnastyka twórcza Labana – pomysłem na lekcję wychowania fizycznego// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 1, s.34 – 42

KUŹMIŃSKA Olga : Dynamiczny rozwój form tańca gimnastycznego // Kultura Fizyczna. – 1998, nr 9/10, s. 27 – 28

MAGDA Marzenna : Tworzenie i realizacja autorskiego programu edukacji tanecznej // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 103 – 109

MARSZAŁEK Celina : Rola tańca w rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 104 – 108

MICHAŁEK Wioletta : Iść w stronę marzeń // Wychowawca . – 2013, nr 2, s. 22 – 25

MOSUR-KAŁUŻA Sonia : Taniec w podstawie programowej – dlaczego nie ma go w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 8, s. 24 – 27

OLEX-MIERZEJEWSKA Dorota : Taniec klasyczny w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży // Kultura Fizyczna. – 2004, nr 7 – 8, s. 23 – 25

ORCHEL Magdalena : Odkrywanie siebie w tańcu : improwizacja tańca i symbolika ciała – metoda Detlefa Kapperta // Wychowanie Muzyczne w Szkole . – 2009, nr 4, s. 23 – 26

POWŁOKA Agnieszka : Taniec jako pretekst doświadczania niepowtarzalnej cielesności : refleksje nauczyciela tańca // Wychowanie na co Dzień . – 2008, nr 6, s. 11 – 13

RAUK Iwona : Autorski program zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku „Kórniczanki” // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . – 2006, nr 1, s. 30 – 32

RAYSKA Aleksandra : Łącząc ciało i psychikę – zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem // Remedium. – 2012, nr 11, s. 1 – 3

RAYSKA Aleksandra : Psychoterapia tańcem i ruchem z nastolatkami // Remedium. – 2014, nr 2, s. 7 – 9

RÓŻAŃSKA Dorota : Poziom rytmizacji oraz słuchu muzycznego dzieci zajmujących się tańcem na tle dzieci nietańczących // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 4, s. 36 – 41

SCHNABEL Beata : Tańczące jedenastki // Życie Szkoły. – 2004, nr 7, s. 40 – 41

SIENKIEWICZ-WILOWSKA Julia Anastazja : Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 9, s. 36 – 40

SOBCZYŃSKA Karolina : Walczyk raz… // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . – 1995, nr 4, s. 156 – 157

TOMSKA Justyna : My chcemy twista // Polityka. – 2006, nr 47, s. 98 – 100

WALEWSKI Paweł : Taniec połamańców // Polityka . – 2013, nr 33, s. 98 – 99

Opracowała Daria Gajda

Taniec jako sport, rozrywka i terapia