Przemoc wobec nauczycieli:

zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

CZARDECKA Barbara : Przemoc i agresja w kontaktach interpersonalnych nauczyciel – uczeń [W:] Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szamański. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „TexT”, 1998. – S. 148-154
Nr inw. 27668

PRZEMOC w rodzinie i szkole : materiały z sesji naukowej : Toruń 5 kwietnia 2001 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – S. 59
Nr inw. 27969

 

Artykuły z czasopism:

BARDEL Michał : Syndrom bitego pedagoga // Znak*. – 2003, nr 10, s. 22-25

BURZYŃSKI Sławomir : Krew przy szkolnej tablicy // Dziennik Łódzki. – 2004, nr 265, s. 6

CHOJNACKI Robert : Pedagogika jako sztuka walki // Znak*. – 2003, nr 10, s. 26-31

DZIERZGOWSKA Irena : Zacznijmy rozmawiać o wychowaniu // Gazeta Szkolna: aktualności*. – 2003, nr 39, s. 1, 4-5

O wydarzeniach w toruńskiej „budowlance”

JAROSZ Ewa : Niechciany temat – przemoc uczniów wobec nauczycieli // Pedagogika Społeczna*. – 2003, nr 4, s. 51-60

K.L. : Rzeczywistość nieco wykoślawiona // Gazeta Szkolna: aktualności*. – 2003, nr 42, s. 14

KAZIMIEROWICZ Marek : Niekompetencja urzędników czyli patologia na szczeblach decyzyjnych // Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 20-21

KOSEK-NITA Bogumiła, NAWROT Anna : Przemoc w szkole w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-nauczyciel // Nauczyciel i Szkoła*. – 2002, nr 3/4, s. 346-359

KULESZA Henryk : Refleksje wokół sprawy „toruńskiej” // Albo albo*. – 2003, z. 3, s. 190-191

LECH Piotr : Egzotyczna fikcja puka do drzwi // Gazeta Szkolna: aktualności*. – 2003, nr 38, s. 4-5

Ocena wydarzeń w toruńskiej „budowlance”

NIEDERBERGER Daniel : Nie strzelać do belfra // Forum*. – 2004, nr 17, s. 34-35

Mobbing stosowany przez uczniów wobec nauczycieli w szkołach europejskich

REFLEKSJE profesorów pedagogiki na marginesie wydarzeń w toruńskiej „budowlance” / Andrzej Olubiński, Barbara Smolińska-Theiss, Bogusław Śliwerski, Aleksander Zandecki // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 3-4

SALAŃSKI Witold : Co jest w człowieku… // Głos Nauczycielski . – 1998, nr 15, s. 1, 6

W IX LO we Wrocławiu w 1998 r. uczeń zaatakował kolejno siekierą i nożem 3 nauczycielki

STRÓŻYŃSKI Klemens : O czasy, o obyczaje! : studium przypadku // Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 13-16

O „sprawie toruńskiej”

TUROWSKI Stanisław : Oblicza przemocy w szkole // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 12, s. 9-10

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : „Sprawa toruńska” – reguła czy przypadek // Remedium. – 2003, nr 11, s. 10-12

Komentarze psychologów i pedagogów

ZIELICZ Włodzimierz : Nie oczekujemy cudów // Gazeta Szkolna: aktualności*. – 2003, nr 41, s. 6-7 , 10

Próba wyjaśnienia wydarzeń w toruńskiej „budowlance”

Symbol * (Gwiazdka) umieszczony przy tytule czasopisma oznacza, że Biblioteka nie posiada go w swoich zbiorach.

Przemoc wobec nauczycieli