Pracoholizm:

zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

GOLIŃSKA Lucyna: Pracoholizm : [uzależnienie czy pasja]. Warszawa 2008
sygn. 30034

GUERRESCHI Cesare: Nowe uzależnienia. Kraków 2005. – S. 119-155 : Uzależnienie od pracy : work addiction
sygn. 29355

JACHNIS Anna: Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia. Warszawa 2008. – S. 200-211 : Patologie związane z pracą w organizacji : pracoholizm i lobbing
sygn. 30367 W

KARNEY Janina E.: Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa cop. 2007. – S. 397-405 : Pracoholizm
sygn. 29769 W

LEWANDOWSKA-WALTER Aleksandra, WOJDYŁO Kamila: Relacje w rodzinie generacyjnej osób uzależnionych od pracy [W:] Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. Warszawa 2010, s. 253-271
sygn. 30743

PALSKA Hanna: Bieda i dostatek : o nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa 2002. – S. 177-193 : Bogaci o rytmie życia, pracy i pracoholizmie
sygn. 28493

WOJDYŁO Kamila: Pracoholizm : perspektywa poznawcza. Warszawa 2010
sygn. 30736

ZBYRAD Teresa: Ryzyko pracoholizmu dla trwałości małżeństwa i rodziny [W:] Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Toruń 2008, s. 87-96
sygn. 30034

 

Artykuły z czasopism:

JANISZEWSKI Włodzimierz: Stare i nowe uzależnienia – podobieństwa i różnice // Problemy Narkomanii. – 2009, nr 1, s. 67-86

MANDAL Agnieszka: Nowe nałogi współczesnego człowieka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 7, s. 11-15

MOCZYDŁOWSKA Joanna: Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy // Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1/2, s. [82]-85

PERSKI Aleksander, ROSE Joanna: W pułapce perfekcjonizmu // Charaktery. – 2010, nr 6, s. 34-38

PIETKIEWICZ Barbara: Tyrania tyranów // Polityka. – 2005, nr 6, s. 88-91

PŁACHCIŃSKA Grażyna: Nie tylko od alkoholu // Świat Problemów. – 2006, nr 10, s. 6-10

PODGÓRSKA Iwona: Syndrom czarnego poniedziałku : przez lata byli pracoholikami, dziś czują się wypaleni // Polityka. – 2001, nr 41, s. 81-83

PRACOHOLIZM czy ciężka praca? // Świat Problemów. – 2002, nr 7/8, s. 23

WITKOWSKI Tomasz: Szczęśliwi pracoholicy // Niebieska Linia. – 2006, nr 5, s. 33-34

ZAWORSKA-NIKONIUK Dorota: Uzależnienie niechemiczne jako nowe zagrożenie w rozwoju człowieka // Wychowanie na Co Dzień. – 2005, nr 10/11, s. 15-20

ZWIERZENIA pracoholika // Świat Problemów. – 2002, nr 7/8, s. 24-27

Na podstawie zbiorów Biblioteki oprac. Aneta Rudnik

Pracoholizm