Pieniądze w życiu współczesnego człowieka:

zestawienie bibliograficzne

 

Książki:

Bauman Zygmunt: Konsumowanie życia. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

Sygn. 30480

Frank Robert H. : Jak nie kupować szczęścia // W: Socjologia codzienności / red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska. – Kraków : „Znak”, 2008. – S: 318-333

Sygn. 30106 W

Onerheim Mayuri : Pieniądze, duchowość, świadomość : jak poznać i zrozumieć swoje osobiste relacje z pieniędzmi. – Warszawa: Wydawnictwo Świadome Życie, 2014 [Academica]

Rogala Stanisław : Pieniądze w procesie wychowywania dzieci. – Opole : Uniwersytet Opolski, 1996

Sygn. 27277

Zelizer Viviana A. : (Prze)znaczenie pieniądza // W: Socjologia codzienności / red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska. – Kraków : „Znak”, 2008. – S: 288-317

Sygn. 30106 W

 

Artykuły z czasopism:

Garstka Tomasz „ Kieszonkowe, czyli nastolatki i pieniądze // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 10, s. 12

Gąsiorowska Agata: Dziecięce rachunki // Charaktery. – 2014, nr 10, s. 72-75

Gąsiorowska Agata: Kasa nas oddala // Charaktery. – 2016, nr 3, s. 66-69

Gąsiorowska Agata: Lewa strona pieniądza // Charaktery. – 2012, nr 4, s. 46-50

Gąsiorowska Agata: Rządzi tobą pieniądz // Charaktery. – 2012, nr 10, s. 48-50

Goetz Magdalena: Pieniądze to nie wszystko : dzieci wykluczone przez rówieśników ze względu na status materialny // Życie Szkoły. – 2016, nr 5, s. 28-32

Kłopotowski Krzysztof : Jak pieniądz zdobywał władzę nad światem // Wprost. – 2010, nr 7, s. 32-39

Konarska Teresa : Wykształcenie to pieniądz // Głos Nauczycielski . – 2003, nr 3, s. 5

Kozłowski Tomasz : W szponach szpanu // Charaktery. – 2011, nr 8, s. 114-117

Kucewicz Katarzyna : Kupuję, więc (nie)jestem // Charaktery. – 2016, nr 5, s. 44-47

Kupisiewicz Małgorzata : O kształtowaniu rozumienia wartości pieniądza w edukacji wczesnoszkolnej // Edukacja. – 2004, nr 3, s. 74-88

Ostrowska Elżbieta : Ewolucja pieniądza: pieniądze świata – historia i współczesność // Pieniądze i Więź. – 2002, nr 2, s. 120-122 [Academica]

Raczkowska Jadwiga : Dzieci i młodzież w świecie pieniądza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 3, s. 3-12 (wkładka)

Rogala Stanisław : Pieniądze w wychowaniu dzieci i młodzieży // Nowa Szkoła. – 1995, nr 2, s. 47-49

Teodorczyk Marcin : Hajs się zgadza, czyli o pieniądzach, które młodzież zarabia na popularności w internecie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 4, s. 62-64

Tyszka Tadeusz : Psychologiczne osobliwości pieniądza // Świat Nauki. – 2005, nr 8, s. 74-79

Wojciechowska Julita : Synku, to się nazywa kasa… // Charaktery. – 2009, nr 8, s. 42-45

Zaleśkiewicz Tomasz : Co kupujemy za pieniądze // Charaktery. – 2011, nr 10, s. 44-46

                                                                  Na podstawie zbiorów BP w Bełchatowie

                                                                                          opracowała Daria Gajda

                                                                                                              7.07.2016

 

Pieniądze w życiu współczesnego człowieka