Mniejszości narodowe:

zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

A.K. : Mniejszości narodowe [W:] Słownik polityki / pod red. Marka Bańkowicza. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, cop. 1996. – S. 190-192
Nr inw. 11970 P

AULEYTNER Julian, GŁĄBICKA Katarzyna : Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2001. – S. 263-269 : Kwestia mniejszości narodowych
Nr inw. 27542 P

BOROWSKI Piotr, DUBIŃSKI Aleksander : Tatarzy polscy : dzieje, obrzędy, legendy, tradycje. – Warszawa : „Iskry”, 1986
Nr inw. 20665

BRONSZTEJN S. : Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993
Nr inw. 25191

CHAŁUPCZAK Henryk, BROWAREK Tomasz : Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
Nr inw. 26996

FUKS Marian : Żydzi w Polsce : dawniej i dziś. – Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000
Nr inw. 27462

GRABARCZYK Iwona : Mniejszości narodowe [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI w. T. 3, M-O. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2004. – S. 345-358
Nr inw. 29120 P

GRÜNBERG Karol : Niemcy i ich organizacje polityczne w Polsce międzywojennej. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1970
Nr inw. 7521

GRYNBERG Henryk : Dzieci Syjonu. – Warszawa : Wydawnictwo „Karta”, 1994
Nr inw. 25518

INNI to także my : mniejszości narodowe w Polsce : Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi : program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / pod red. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998
Nr inw. 26609

LOVELL Jerzy : Polska, jakiej nie znacie : zbiór reportaży o mniejszościach narodowych. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970
Nr inw. 7520

ŁUKAWSKI Zygmunt : Ludność polska w Rosji : 1863-1914. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978
Nr inw. 14952

MAKOWSKI Bronisław : Litwini w Polsce 1920-1939. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Nr inw. 21220

MIŚKIEWICZ Ali : Tatarzy polscy 1918-1939. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Nr inw. 22985

MNIEJSZOŚCI narodowe – ochrona [W:] Mały słownik stosunków międzynarodowych / pod red. Grażyny Michałowskiej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – S. 125-129
Nr inw.25310 P

MNIEJSZOŚCI narodowe 1918-1939 [W:] Słownik historii Polski. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1973. – S. 255-256
Nr inw. 9403 P

MNIEJSZOŚCI narodowe w Polsce Ludowej [W:] Słownik historii Polski. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1973. – S. 256-257
Nr inw. 9403 P

PAPIERZYŃSKA – TUREK Mirosława : Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979
Nr inw. 16068

RINGELBLUM Emanuel : Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej. – Warszawa : „Czytelnik”, 1988
Nr inw. 22179

RYSIAK Gwidon : Mniejszości narodowe [W:] Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1976. – S. 190-192
Nr inw. 11970 P

TOMASZEWSKI Jerzy : Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku. – Warszawa : „Editions Spotkania”, 1991
Nr inw. 374 br.

TOMASZEWSKI Jerzy : Rzeczpospolita wielu narodów. – Warszawa : „Czytelnik”, 1985
Nr inw. 20309

W.M. :Mniejszości narodowe [W:] Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / red. nauk. Czesław Mojsiewicz. – Wrocław : „Alta 2”, 2000. – S. 222-224
Nr inw. 28073 P

ŻARNOWSKI Janusz : Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej : 1918-1939. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – S. 372-401 : Narodowości
Nr inw. 9225

ŻYDZI polscy : dzieje i kultura / Marian Fuks [i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1982
Nr inw. 17902 P

 

Artykuły z czasopism:

AMBROSIEWICZ-JACOBS Jolanta : ,,Narysuj Siebie, Żyda, Cygana…” // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 97-107
Przezwyciężanie uprzedzeń etnicznych

AWRAMIUK Alina : Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005 // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 5, s. 47-55

BERDYCHOWSKA Bogumiła : Mniejszości narodowe a media // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 157-160
Audycje radiowe i telewizyjne programy mniejszości narodowych w Polsce

BERDYCHOWSKA Bogumiła : Wobec mniejszości // Społeczeństwo Otwarte. – 1995, nr 4, s. 3-6
Mniejszości narodowe w Polsce

BIELAK Ewa : Romowie się uczą… // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 15-18
Klasa dla dzieci romskich w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

BŁESZYŃSKA Krystyna : Wychowanie dla demokracji a kształcenie mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych we współczesnej Polsce // Psychologia Wychowawcza. – 1994, nr 4, s. 344-350

BOBEK Łucja : Polska szkoła mniejszościowa w Górnikach // Wiadomości Historyczne. – 1995, nr 4, dod. „Muzeum Szkolne”, s. 55-57

CAŁA A. : Park Jurajski, czyli jak uczymy o Polsce // Społeczeństwo Otwarte. – 1993, nr 10, s. 36-39
Sprawa mniejszości narodowych w Polsce w podręcznikach historii

DYBOWSKA Agnieszka : Kształcenie mniejszości narodowych w wybranych krajach europejskich // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 174-176
Na Węgrzech, w Czechach, Słowenii i w Holandii

DZIADUL Jan : My, naród śląski. Sąd zdecyduje, czy powstanie nowa mniejszość narodowa // Polityka. – 1997, nr 24, s. 20-21

DZIADUL Jan : Rzeczpospolita dziesięciu narodów : nasze mniejszości // Polityka. – 2005, nr 17, s. 28-31

GRABOWSKA Lucyna : Języki ojczyste mniejszości narodowych na maturze w 2002 roku // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 145-148

HALIK Teresa : „Polscy” cudzoziemcy // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 108-114
Wietnamczycy, Turcy

HORTON A., KLAUS-STAŃSKA D. : Kulturowe prawa dzieci z mniejszości narodowych (na przykładzie wielojęzycznej szkoły w Birmingham) // Nowa Szkoła. – 1994, nr 3, s. 169-172

JAŁOWIECKI Bohdan : Regiony etniczno-lingwistyczne i kulturowe w Polsce // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 5-12
Kaszubi, mniejszość białoruska, kulturowa specyfika Górali Podhalańskich

JANOWSKI A. : Aleksander Kamiński, harcerstwo i mniejszości narodowe // Nowa Szkoła. – 1991, nr 1, s. 49-55

KAMIŃSKA Krystyna : Edukacja wobec imigracji jako nowego zjawiska społecznego w Polsce // Edukacja . – 2002, nr 4, s. 20-29

KOSTORZ Dorota : Czesi i Polacy – mniejszości, sąsiedzi, przyjaciele? // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 78-81

ŁĘTOWSKI Maciej : Polak wieczny tułacz // Polityka. – 2005, nr 15, s. 52-54
Mniejszość polska w krajach byłego ZSRR

MISIEJUK Dorota : Prawo do języka ojczystego, czyli ukraiński w Kanadzie // Społeczeństwo Otwarte. – 1996, nr 1, s. 33-36
Ukraińska mniejszość narodowa

MISTARZ Renata : Stan prawny w zakresie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych : (kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości etnicznej i językowej a także w zakresie organizacji takiego kształcenia na dzień 30 czerwca 2001 r.) // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 115-135
Ustawodawstwo i dokumenty międzynarodowe oraz polskie w tej dziedzinie

NECIO Jerzy : Ukraińcy w Prusach – Ukraińcy na Warmii i Mazurach // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 52-55

NOWICKA Ewa : Obcy we wsi, obcy w szkole / Ewa Nowicka // Społeczeństwo Otwarte. – 1995, nr 3, s. 35-38
Romowie w dużej polskiej wsi

OSTROWSKI Marek : Sublokatorzy. Szkoci, Korsykanie, Baskowie i inni // Polityka. – 1999, nr 1, s. 40-42
Mniejszości narodowe na świecie i kształtowanie się ich świadomości narodowej

PŁOSZAJSKA Grażyna : Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz nauczanie języka regionalnego w polskim systemie oświaty // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 5, s. 45-47

PŁOSZAJSKA Grażyna : Polityka resortu edukacji wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 135-140

PŁOSZAJSKA Grażyna : Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i grup etnicznych po wdrożeniu reformy systemu // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 140-144

PRAŻMOWSKI Stanisław : Klasy etniczne dla dzieci Romów w Radomiu // Dyrektor Szkoły. – 1996, nr 5, s. 31-33

ROMANOWSKA Ewa : Polityka oświatowa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego wobec szkolnictwa niepolskiego // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1995, nr 4, s. 185-205

RZEMIENIEWSKI Dobiesław : Działalność Podzespołu do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowych Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 148-154
Problemy edukacyjne mniejszości narodowych w Polsce

SIELATYCKI Mirosław : Międzynarodowa Dekada Ludności Autochtonicznej (1995-2004) // Geografia w Szkole. – 1996, nr 3, s. 159-164

SIELATYCKI Mirosław : Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – jak o nich uczyć? // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 17-21

SKORCZYŃSKA-ŁOJEK Maria, GRZEGORZEWSKA Izabella : Gość w dom, Bóg w dom // Aura. – 2001, nr 2, dod. s. 3
Mniejszości narodowe w Polsce

SOBECKI Mirosław : Młodzież białoruska i litewska w polskich liceach // Społeczeństwo Otwarte. – 1996, nr 1, s. 30-33

SOBECKI Mirosław : Poczucie tożsamości narodowej uczniów liceów ogólnokształcących narodowości białoruskiej i litewskiej // Edukacja. – 1995, nr 4, s. 44-61

SOBECKI Władysław : U „Syrokomli” i „Kraszewskiego” : polskie szkoły na Litwie // Nowa Szkoła. – 1996, nr 5, s. 38-39

SOBECKI Władysław : W ojczystym języku : szkoły dla mniejszości narodowych // Nowa Szkoła. – 1995, nr 4, s. 36-38
Nauczanie mniejszości w Rumunii. Słowacy w Polsce – Orawa i Spisz

STARZYŃSKI Sławomir : Narodziny narodu // Gazeta Wyborcza. – 1997, nr 159, s. 10-11
Nowa mniejszość narodowa w Polsce – Ślązacy

STRUŻYNA K. : Zadecyduje rozsądek // Głos Nauczycielski. – 1992, nr 22, s. 6
Nauczanie mniejszości niemieckiej w Polsce po 1945 r.

SUCHOŃSKI Adam : Nauczanie historii na terenach zróżnicowanych etnicznie (na przykładzie Śląska Opolskiego) // Wiadomości Historyczne. – 1997, nr 4, s. 206-213

SULIMOWICZ Anna : Język karaimski : starania o jego zachowanie // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 37-44
Karaimi – najmniej liczna grupa mniejszości narodowych w Polsce

SZCZEPAŃSKI Marek S. : Podróże po mniejszym niebie : edukacja lokalna i regionalna w oglądzie socjologicznym // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 13-17
Odżywanie lokalizmów i regionalizmów oraz mniejszości etnicznych w Polsce

SZCZĘSNA-DURYŚ Anna : Podręczniki szkolne dla mniejszości narodowych i etnicznych // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 161-162

TARKA Krzysztof : Szkolnictwo litewskie w Polsce powojennej // Społeczeństwo Otwarte. – 1996, nr 6, s. 41-44

URBANEK Mariusz : Łużyczanin mówi auf wiedersehen // Polityka. – 2000, nr 42, s. 108-112
Mniejszość serbołużycka w Niemczech

WINCZOREK Piotr : Nasze małe mniejszości // Polityka. – 2002, nr 9, s. 73-74
Mniejszości narodowe w Polsce

ZAGAJEWSKI Andrzej : Korespondencja z Kazachstanu Cz. 4 // Nowa Szkoła . – 1995, nr 9, s. 48-50
Szkolnictwo polskie w Kazachstanie

ZAGAJEWSKI Andrzej : Poczta z Kazachstanu // Nowa Szkoła. – 1996, nr 3, s. 29-31
Polscy nauczyciele w Kazachstanie

ZAGAJEWSKI Andrzej : Poczta z Kazachstanu // Nowa Szkoła. – 1996, nr 8, s. 23-27

Na podstawie zbiorów Biblioteki

opracowała Aneta Rudnik

 

 

Mniejszości narodowe