Nauczanie dwujęzyczne:

zestawienie bibliograficzne

 

Wydawnictwa zwarte:
BAUMGARTNER Bogumiła: Przeżyć dwujęzyczność : jak wychować dziecko dwujęzycznie . – Gdańsk : „Harmonia”, 2008
sygn. 30366
CHŁOPEK Zofia: Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność : aspekty psycholingwistyczne (i inne). – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011
sygn. 31274

Artykuły z czasopism:
BAWEJ Izabela: Nauczanie języka obcego w klasach dwujęzycznych : klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 55-58
BĘDKOWSKA-OBŁĄK Marzena: Efektywność rozwoju kompetencji gramatycznej w nauczaniu dwujęzycznym nauczania // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 95-101
CHŁOPEK Zofia: Multikompetencja ucznia oraz nauczanie języków trzecich i kolejnych // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 25-32
CZANECKA-CICHA Barbara: Nowa matura w klasach dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 86-88
CZERWONKA Jolanta: Planowanie nauki języka angielskiego dla małych dzieci // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 73-75
DE LOUW Robertus: Co każdy rodzic powinien wiedzieć o dwujęzycznym wychowaniu // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4/5, s. 25-27
DUDEK Marek: Kwalifikacje nauczycieli w nauczaniu bilingwalnym // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 37-40
DZIĘGIELEWSKA Zuzanna: Problematyka nauczania języka i przedmiotów niejęzykowych w klasach dwujęzycznych – licea z językiem francuskim // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 79-82
DŻWIRZYŃSKA Ewa: Kilka uwag o nauczaniu języków obcych w klasach dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 200-202
FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata: Dwujęzyczność dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 9, s. 24-31
GATNAR Ewa: Wyjazd do Londynu : przygotowanie do świadomego zwiedzania w klasie trzeciej gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 120-126
GŁOWACKA Barbara: Kilka refleksji na temat wielojęzyczności // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 15-20
GRABOWSKA Monika: O potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 65-67
GRUCZA Sambor: Edukacja Dwujęzyczna. Przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przyszłość // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 237-241
ILUK Jan: Nauczanie dwujęzyczne w Polsce na tle międzynarodowych rozwiązań organizacyjnych // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 68-76
ILUK Jan: Problemy kształcenia dwujęzycznego w Polsce // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 27-36
JANKOWSKA Iwona: Nauczanie/uczenie się języka w klasach dwujęzycznych. Cele, treści, metody? // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 125-132
KANIA Magdalena: Fenomeny obserwowane podczas nabywania drugiego języka a realizacja kształcenia językowego w przedszkolu // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 14-18
KOTARBA-KAŃCZUGOWSKA Marta: Wielojęzyczność w edukacji // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 2, s. 3-9
KRAWCZYK Violetta: Nauczanie dwujęzyczne a przepisy prawa oświatowego // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 6, s. 158-160
KRĘŻOŁEK Anna: Kompetencja językowa osób jedno- i wielojęzycznych // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 5, s. 14-18
LANGHOFF Dariusz: Strategia tworzenia kompozycji pisemnej w języku drugim // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 105-109
LASKOWSKI Marek: Przyswajanie drugiego języka jako proces kognitywny // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 3, s. 3-9
LENIART Elżbieta, MIROWSKA Małgorzata: Klasy dwujęzyczne w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 1, s. 68-70
LIPIŃSKA Ewa: Sprawdzian stopnia opanowania języka drugiego i poziomu znajomości języka ojczystego u dzieci na emigracji // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 5, s. 74-86
ŁUCZYWEK Inez: Historia i literatura na lekcjach języka angielskiego [w klasach dwujęzycznych] // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 148-154
MICHALAK Magdalena: Przygotowanie do nauczania w klasach dwujęzycznych – język obcy w wieku wczesnoszkolnym : na co nauczyciel powinien zwrócić uwagę? // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 46-55
MUELLER-TRINCZEK Renata: Język niemiecki zabawą w przedszkolu // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 83-84
MULTAŃSKA Małgorzata: Nauczanie dwujęzyczne w Polsce – stan prawny // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 89-94
MULTAŃSKA Małgorzata: Nauczanie dwujęzyczne w polskim systemie oświaty // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 77-79
OLPIŃSKA Magdalena: Dlaczego nauczanie dwujęzyczne jest tak skuteczne we wspieraniu rozwoju kompetencji języka obcego uczących się? Koncepcja CLIL w świetle badań glottodydaktycznych // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 6, s. 26-38
OLPIŃSKA Magdalena: Edukacja dwujęzyczna : przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przyszłość // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 220-225
PIEGZIK Wioletta: Nauczanie ku dwujęzyczności // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 23-27
RODA-SROKA Magda: Analiza refleksji uczniów klas dwujęzycznych na temat nauczania dwujęzycznego. Wnioski z badania przeprowadzonego na grupie licealistów // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 6, s. 108-110
RÓŻYCKA Jolanta B., WIDYŃSKA Karolina: Uczenie w klasie dwujęzycznej w opiniach uczniów gimnazjum // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 6, s. 110-113
SADOWSKA-GONERT Magdalena: Wokół dyskusji na temat dwujęzyczności // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 4, s. 10-17
STRYCZEK Iwona: Nauczanie bilingwalne. Metody, koncepcje, założenia metodyczne // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 235-237
SZELĄGOWSKA Krystyna: Kilka uwag o nauczaniu dwujęzycznym historii // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 205-206
ŚWIATEK Artur: Zjawisko dwujęzyczności, przechowywanie i odzyskiwanie słownictwa u osób dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 3-6
WIKOWSKA Monika: „Język nie istnieje w próżni. Kryje się za nim świat. (…) Ma moc tworzenia” // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 186-187
WOLSKI Przemysław: Edukacja dwujęzyczna w Polsce – język niemiecki // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 1, s. 71-74
ZEGNER Aleksander: Geografia dwujęzycznie // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 6, s. 114-118
ŻUREK Jolanta: Nauczanie dwujęzyczne w gimnazjum nauczania // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 120-122

Na podstawie zbiorów
opracowała Daria Gajda
15.05.2012 r.

Nauczanie dwujęzyczne