Wychowanie patriotyczne :

 zestawienie bibliograficzne

 

Wydawnictwa zwarte:

BARTNICKA Kalina: Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1998

sygn. 25879

CZERWIŃSKI Jerzy: Patriotyczne i obywatelskie wychowanie w szkole. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974

sygn. 10242

DENEK Kazimierz: O nowy kształt edukacji. – Toruń : „Akapit”, 1998. – S. 141-[156] : Ojczyzna – podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu

sygn. 28150

INIEWSKI Ferdynand : Ogólne prawidłowości wychowania patriotycznego uczniów w szkole. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

sygn. 20514

JUNDZIŁŁ Irena: O wychowaniu patriotycznym w klasach 5-8. –Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970

sygn. 7872

KOTŁOWSKI Karol: Rzecz o wychowaniu patriotycznym. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974

sygn. 12238

KULA Marcin: Nieznośny ciężar kompleksów. Uwagi o wychowaniu patriotycznym z przeszłością w tle [W:]Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 29-[35]

sygn. 30128 W

KUTRZYK-JURKÓW Iwona, CHARĄŻKA Aleksandra: Wychowywać, ale jak? : przewodnik dla nauczyciela-wychowawcy. – Warszawa : „Difin”, 2005. – S. 66-81 : Patriotyzm

sygn. 29513

MUSIOŁ Marcin: Media w procesie wychowania. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008.- S. 95-97 : Cele wychowania patriotycznego

sygn. 30380

PRZECŁAWSKA Anna: Bóg, honor i ojczyzna w recepcji współczesnej młodzieży – refleksje pedagoga [W:]Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 73-[94]

sygn. 30128 W

SAWICKA Antonina: Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

sygn. 16153-16155

SKARŻYŃSKA Krystyna: Rodzaje patriotyzmu. Czy i jak osobiste doświadczenia oraz wychowanie różnicują postawy narodowe? [W:]Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 55-[72]

sygn. 30128 W

WESOŁOWSKA Eugenia Anna: Wychowanie patriotyczne w szkole. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

sygn. 22913

 

Artykuły z czasopism:

BONK Gabriela: Hymn narodowy : krzyżówka // Biblioteka w Szkole. – 2012, [nr] 1, s. 18

BUDROWICZ-NOWICKA Maria: Wychowanie patriotyczne w szkole na Czerniakowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 8, s. 56-60

CHMIELEWSKI Jacek: Współczesna odmiana patriotyzmu // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 6-9

CYBULSKA Zofia: Tradycja, etyka, patriotyzm – świat wartości wczoraj i dziś : (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 5, s. 24-25

DANECKI Michał: Życzenia dla Polski : scenariusz zajęć dla pięciolatków // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 10, s. 36-37

DENEK Kazimierz: Dopełniające się ojczyzny // Nowa Szkoła. – 2011, nr 6, s. 13-24

DĘBSKA Danuta: Wartości patriotyczne w twórczości Stanisława Moniuszki : (scenariusz lekcji muzyki dla klasy VI) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 22-23

DYBA Krystyna: Czy pieśń uszła cało? : WebQuest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 5, s. 25-33

GODŁO i hymn narodowy : znaczenie symboli narodowych w codziennym życiu każdego Polaka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 4, s. 58

GOETZ Magdalena: Patriotyzm w czasach pokoju // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 49, s. 12

GORLEWSKA Anna: Walka Polaków o Rzeczpospolitą : (konkurs historyczny) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 3-6

GRODECKA Ewa: Rodzina jako „centrum polszczyzny” // Język Polski w Gimnazjum. – R. 10, nr 2 (2008/2009), s. 77-82

GRZYBOWSKI Robert: „…pieśń uszła cało” // Polonistyka. – 2013, nr 1

JACHIMCZAK Barbara Wanda: Twoi bohaterowie, Polsko : scenariusz // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 6, s. 25-27

KĄTNY Marek: Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodszych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – R. 31 (53), nr 1 (2007/2008), s. 7-15

KIEDROWICZ Grzegorz: Ślady polskości w różnych krajach szkołą praktycznego patriotyzmu // Nowa Szkoła. – 2014, nr 9, s. 13-21

KLIMOWICZ Anna: Edukacja patriotyczno-historyczna // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 4, s. 60-63

KRAJEWSKA Anna Maria: Ojczyzna // Guliwer. – 2011, nr 2, s. 5-13

KRAWCZYK Bogdan: Obserwacja uczestnicząca // Nowa Szkoła. – 2010, nr 6, s. 20-23

KRZYCKA Dorota: Kto Ty jesteś? Polak mały : projekt edukacyjny z zakresu edukacji patriotycznej realizowany w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2015, nr 2, s. 6

KUBIS Barbara: Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 1, s. 16-26

KWIATKOWSKI Witold Kazimierz: Dlaczego ZHR // Edukacja i Dialog. – 2009, [nr] 1, s. 73-76

MAZUR Piotr: Patriotyzm nowego człowieka // Wychowanie na Co Dzień. – 2010, nr 4/5, s. 8-12

MENZ Mariusz: Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? : (o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka) // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 5, s. 40-45

MORAWSKA Iwona, LATOCH-ZIELIŃSKA Małgorzata: Gimnazjaliści wobec wartości narodowych // Polonistyka. – 2011, nr 9, s. 18-23

NADOLNA Marta: Lwów tematem „zakazanym” w książkach dla młodego odbiorcy // Guliwer. – 2011, nr 2, s. 13-18

PARAFINIUK Anna, SEMOŁONIK Rafał: 11 listopada – święto naszej Ojczyzny // Wychowawca. – 2016, nr 11, s. 20-21

PAWELEC Lidia: Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – R. 31 (53), nr 2 (2007/2008), s. 21-25

PELKA Witold: Barykada wolności : spektakl o Powstaniu Warszawskim // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 6, s. 28-31

POLSKA naszą ojczyzną, każdy przedszkolak o tym wie! // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr  10, s. 46-52

RONDOMAŃSKA Zenona: Czy lekcje wychowania patriotycznego są potrzebne? // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 5-16

RUMAN Natalia: Konteksty patriotyczno-historyczne w edukacji // Wychowawca. – 2013, nr 11, s. 5-7

RUMAN Natalia M.: Przekaz wartości patriotycznych w edukacji – powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. – 2012, nr 6, s. 20-27

RZĘDOWSKA Anna: Moja rodzina – mój region – moja Europa : (program autorski dla klas licealnych) // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 2-5

SAŁASIŃSKA-ANDRUSZKIEWICZ Joanna: Apel – lekcja patriotyzmu i historii w pigułce // Życie Szkoły. – 2013, nr 8, s. 16-17

SAWIŃSKI Julian Piotr: Po co i jak uczyć patriotyzmu w szkole? // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 7-10

SEWERYŃSKI Michał: Dobro dobrem, zło złem // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 10, s. 8-9

SKINDER Natalia Wanda: Wychowanie patriotyczne na lekcjach chemii // Chemia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 24-27

SOBIESZCZYK Maria: „Biel i czerwień”, czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych) // Nowa Szkoła. – 2014, nr 4, s. 39-44

STAŃCZAK Irena: Wychowanie patriotyczne a treści programowe i proces nauczania zintegrowanego // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – R. 31 (53), nr 1 (2007/2008), s. 35-41

SZELĄG Izabela: Niezwykłe lekcje historii // Wychowawca. – 2014, nr 5, s. 20-21

TOKARSKA Urszula: Wychowanie patriotyczne w rodzinie // Wychowawca. – 2016, nr 11, s.  18-20

TROJAN Elżbieta: Nauczanie i wychowanie do patriotyzmu : (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 10, s. 19-20

TROJAN Elżbieta: Wychowanie patriotyczne : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła. – 2010, nr 9, s. 56-62

WLAZŁO Stefan: Jak uwzględnić priorytet MEN dotyczący wychowania patriotycznego i obywatelskiego w pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 11, s. 29-32

WOJCIECHOWSKI Bartosz: Dziecko w świecie trudnych słów // Wiadomości Historyczne. – 2015, nr 6, s. 27-30

WOJTEK Dominika: Dziecko w świecie tradycji // Życie Szkoły. – 2014, nr 4, s. 12-13

WOJTEK Dominika: Motywy regionalne i patriotyczne w literaturze dziecięcej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 10, s. 30-33

WOLNIEWICZ Hanna: Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 13

ZIOŁOWICZ Katarzyna: Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . – R. 31 (53), nr 1 (2007/2008), s. 42-51

 

Na podstawie zbiorów

opracowała Aneta Muszyńska

luty 2017

Wychowanie patriotyczne