REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ JEJ FILII W BEŁCHATOWIE, OPOCZNIE, RADOMSKU I TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim są dostępne dla użytkowników w następujących godzinach:
– od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem czwartku, od godz. 8.30 do 18.00.
– w czwartek od godz. 11.00 do 15.00.
– w soboty od godz. 8.00 do 13.00.
2. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów są organizowane od poniedziałku do czwartku, w godz. 8.30–14.00
3. Filia w Bełchatowie udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.30, w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8.00 do 14.00.
Filia w Opocznie udostępnia zbiory w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 11.00–17.00, w środę w godz. 9.00–17.30 w soboty jest nieczynna.
Filia w Radomsku udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.30 w soboty jest nieczynna.
Filia w Tomaszowie Mazowieckim udostępnia zbiory w poniedziałek w godz. 9.00–17.30, od wtorku do piątku w godz. 11.00–17.00 w soboty jest nieczynna.
4. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
5. W okresie ferii szkolnych wszystkie placówki biblioteczne udostępniają zbiory w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 –15.00 w soboty są nieczynne. W takim systemie pracują również internetowe centra informacji multimedialnej.
6. W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 3 tygodni.
7. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 dni w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
8. Zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.
9. Zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z przepisów bhp, mogą być dokonywane za zgodą dyrektora BPP na wniosek inspektora ds. BHP.
10. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 2.

1 . Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i jej filii mogą korzystać:
– wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego i usytuowanych w pobliżu powiatów ościennych województw, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i innych pracowników placówek resortu oświaty i kultury.
A także:
– wszyscy pracownicy placówek oświaty i kultury pracujący na terenie ww.,
– studenci wszystkich szkół wyższych znajdujących się na terenach ww.
2. Do korzystania ze zbiorów BPP i filii upoważnia jedna karta biblioteczna wydana w którejkolwiek z placówek podczas pierwszej wizyty, gdzie czytelnik zobowiązany jest wypełnić deklarację.
3. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innej osobie, za wyjątkiem osoby upoważnionej.

§ 3.

Wyszczególnione w § 2 osoby, po zarejestrowaniu się i otrzymaniu karty bibliotecznej, jako czytelnicy Biblioteki mogą korzystać ze wszystkich usług Biblioteki. Okazanie karty obowiązuje również w czytelni.

Regulamin