CZASOPISMA DOSTĘPNE W BIBLIOTECE

ORAZ ICH ELEKTRONICZNE ODPOWIEDNIKI

Tytuł czasopisma dostępnego w Bibliotece Dostępność wersji papierowej w Bibliotece Adres strony internetowej
z wersją elektroniczną czasopisma
Uwagi dotyczące wersji elektronicznej
Alkoholizm i Narkomania  W prenumeracie od tomu 20 (nr 1/2007) do 2016 http://ain.ipin.edu.pl/cale-archiwum.html
 Aura  Od 1994 [brak nr 1/1994, 8/1994,  2/1995, 5/1999] do 2014 http://www.aura.krakow.pl/  Spisy treści numerów od 1999
Biblioteka Publiczna Numery od 1/2020 do 7/8/2020, od 2021 https://bibliotekapubliczna.pl/ Dostęp do spisu treści numerów archiwalnych, pełny dostęp po wykupieniu prenumeraty
Biblioteka w Szkole Od 1992 [brak nr 1/1992, 4/1992, 5/1992, 6/1992, 4/1998, 10/1998] do 2016, rocznik 2020 http://www.bibliotekawszkole.pl/index2.php Dostęp do wybranych artykułów z numerów archiwalnych, pełny dostęp po wykupieniu prenumeraty
 Bibliotekarz  Od 1979 do 2016, zeszyty od numeru 1/2020 do 7/8/2020 http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17777 Pełny dostęp do numerów archiwalnych od 1991 do 2011
Biblioterapeuta 1/2021 http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/dzialalnosc/biblioterapauta-biuletyn-ptb
 Biologia w Szkole  Od 1970 do 2015 https://www.czasopismobiologia.pl/archiwum-czasopisma.html?rok=2014&miesiac=1&vidok=fw.edupress.pl/biologia-w-szkole.php
Bliżej Przedszkola  Od 2013 do 2016, numery od 1/2020 do 6/2020 http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik Od numeru 09.108 z września 2010 roku dostępna pełna zawartość artykułów
Chemia w Szkole  1970-1972, od 1974 do 2015 http://eprasa.pl/news/chemia-w-szkolew.edupress.pl/chemia-w-szkole.php  Spisy treści i pełny dostęp do pojedynczych artykułów od 2013
Charaktery  Od 2008 [brak 4/2008] do 2016, od 1/2020 do 9/2020, od 2021 https://charaktery.eu/archiwum/charaktery
 Doradca Zawodowy  Od nr 1/2010 do 2016  brak
 Drama  1995-1998 [od z. 13 do z. 28]  brak
Dyrektor Szkoły  1/1994, od 1995 do 1998 [brak nr 1/1995, 7/1995, 8/1996, 1/1997, 2/1997],
od 2008 do 2016, od 1/2020 do 8/2020
http://www.dyrektorszkoly.pl  Spisy treści od numeru 1/2018
Edukacja  1994-2012 [brak nr 4/1999] http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum  Pełny dostęp do artykułów od 2019 do 2020
Edukacja i Dialog  1995-2012 http://edukacjaidialog.pl/archiwum/2019,566/  Spisy treści od 1994 do 2019
Edukacja Medialna  1996-2003
Fizyka w Szkole  1970-1972, od 1974 do 2015 https://eprasa.pl/news/fizyka-w-szkole  Spisy treści od 4/2015 z dostępem do jednego bezpłatnego artykułu przy każdym numerze
Forum Nauczycielskie  Od 2006 https://wodn.piotrkow.pl/publikacje/forum-nauczycielskie Spis treści numerów 88/89 oraz dostęp do fragmentów artykułów
 Geografia w Szkole Od 1970 [brak rocznika 1999] do 2016, od 1/2020 do 6/2020, od 2020 http://www.aspress.com.pl/geografia/
 Głos Nauczycielski Od 2000 do 2016 http://www.glos.pl/
Guliwer Od 1994 do 2016
 Język Polski Klasy IV-VIII  1987/1988-1998/1999  brak
 Język Polski w Gimnazjum  Od 1999/2000 do 2012/2013  brak
 Język Polski w Liceum  Od 1998/1999 do 2012/2013  brak
 Język Polski w Szkole IV-VI  Od 1987/1988 do 2012/2013  brak
 Języki Obce w Szkole  1977-1980, 1986-1992, 1994-2012 [brak nr 1/2001, 3/2001], od 1/2019 do 2/2019, 4/2019, 4/2020, od 2021 http://jows.pl/content/archiwum
  Książki : magazyn do czytania Od 2022   https://wyborcza.pl/ksiazki/0,0.html?disableRedirects=true
 Kultura Fizyczna  Od 1994 do 2012  brak
 Kwartalnik Pedagogiczny 1969-1981, 1983- 1996, od 1998 [brak nr 1/1998, 2/1998, 3/1999, 4/1999] do 2016  https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/archives  Spisy treści numerów od 2015
 Lider  2000-2011  http://www.lider.szs.pl/  Dostęp do numerów od 2012 do 2016
 Małżeństwo i Rodzina  2002-2005  http://katalog.czasopism.pl/index.php/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_i_Rodzina  Spisy treści roczników
2002-2005
 Matematyka  1962-1965,  1967-1968, 1970-1974, od 1976 do 2016 http://www.czasopismomatematyka.pl/czasopismo.html  Spisy treści roczników od
2014
Nauczanie Początkowe  Od 1987/1988 do 2012/2013   brak
Nauczyciel i Szkoła  Od 2013 do 2016
Niebieska Linia  Od 1999 [brak nr 1/1999,  nr 1- 6/2005] do 5/2007 http://www.pismo.niebieskalinia.pl/  Spisy treści roczników od 1998
Nowa Szkoła  W prenumeracie od 1970 do 2016  brak
Opieka-Wychowanie-Terapia 1993-2004, 1-2/2005, 3-4/2006, od 2007 do 2013  brak
Pedagogika Rodziny  Od 2011 do 2016 http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo Pełna zawartość numerów
Pedagogika Społeczna  Od 2013 do 2016, 1/2020 http://pedagogikaspoleczna.com/o-kwartalniku/  Pełny dostęp do numerów od 2011
Plastyka w Szkole  1966, 1968-1971, 1973-1975, 1977-1990   brak
Polonistyka  1966-1982, od 1984 do 2016  https://www.czasopismopolonistyka.pl/
Poradnik Bibliotekarza  1977, od 1979 do 2016, 2020  https://ac.sbp.pl/archiwum-cyfrowetp://poradnikbibliotekarza.pl/  Dostęp do numerów archiwalnych do 2018
 Praca Socjalna  Od 2008 do 2016, od 1/2020 do 3/2020, od 2021 https://e-pracasocjalna.pl/resources/html/archives  Spis treści od 2009, brak rocznika 2015
 Problemy Alkoholizmu  1992-1995 [brak od 2/1992 do 4/1992, od 7/1992 do 9/1992, 10/1993, 10/1994, 1/1995, 6/1995, 12/1995]  brak
 Problemy Narkomanii  Od 2001 do 2009  brak
 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  od 1981 do 2016, od 2020  https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/archives  Spis treści od 2009
Problemy Rodziny  1999-2001  brak
 Przegląd Biblioteczny  1975-1985  http://www.sbp.pl/przeglad  Dostęp do numerów od 1908 do 2018
 Przegląd Edukacyjny  Od 2006 do 2016 https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=5487  Spisy treści od 2009 do 2014, 2017
 Psychologia w Szkole  Od 2007 do 2016  brak
Psychologia Wychowawcza 1980-1999  brak
 Remedium  Od 1999 [brak nr 6/1999] do 2016, od 2019  http://www.remedium-psychologia.pl/  Spisy treści numerów od 11/2021
Serwis Informacyjny Narkomania  Od 1992 do 2016
Serwis Informacyjny Uzależnienia  Od 2017  http://siu.praesterno.pl/numer Do pobrania numery od 2017
 Szkolne Wieści  Od 55/2001 [brak nr 60, 62. 65, 85-87, 91] do 2010  brak
 Szkoła Specjalna  1962-1963, 1970-1978, od 1980 do 2016, od 1/2020 do 3/2020  http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery.aspx  Dostęp do numerów od 2009
Śpiew w Szkole  1962-1968 brak
Świat Problemów Od 1999 do 2016, od 2019   http://www.swiatproblemow.pl/  Spisy treści od 12/2021
 Świetlica w Szkole  Od 2008 do 2016, od1/2020 do 4/2020   https://swietlicawszkole.pl/  Spisy treści numerów od 2016
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Od 2007 [brak 1/2008, 2/2008] do 2020 http://www.tuiw.pl/  Spisy treści numerów od 2006
 Warsztaty Bibliotekarskie  Nr okazowy oraz numery
1-8/2001
  http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.html  Pełna wersja elektroniczna od 2004
 Wiadomości Historyczne  1962-1965, 1970-1973, 1975-1982, od 1984 do 2015  brak
 Wszystko dla Szkoły  Od 1999 do 2013  brak
 Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna  1980-1983, 1985-1988;  Tytuł w latach 1960-1988 potem Zob. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 Wychowanie Fizyczne i Sport  1977-1979, 1994  brak
 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  1989, od 1994 do 2016, od 1/2020 do 6/2020  brak
 Wychowanie Muzyczne w Szkole  1970-1972, od 1974 do 2015   http://www.wychmuz.pl/index.php  Spisy treści numerów od 2000
 Wychowanie na co Dzień  Od 1995 [brak nr 3/2003] do 2016
 Wychowanie Techniczne w Szkole  1962, 1964-1965, 1967-2006  brak
 Wychowanie w Przedszkolu  1962, 1964, 1967-1977, od 1979 do 2016, od 2/2020 do 6/2020, od 2021  http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/
Wychowawca  Od 2013 do 2016  http://wychowawca.pl/  Spis treści numerów od 2002, darmowy dostęp do numerów 2002-2015
Zeszyty Historyczne 1962-1992 (100 zeszytów; Instytut Literacki Paryż) http://katalog.czasopism.pl/index.php/Zeszyty_Historyczne#2005 Spisy treści zeszytów od 2000 (od z. 132) do 2005
Życie Szkoły 1961-1962, od 1964 do 2016, od 1/2020 do 5/2020, od 2022 https://www.zycieszkoly.com.pl

Zaktualizowano 29.06.2022

Czasopisma