ELEKTRONICZNE ODPOWIEDNIKI

Tytuł czasopisma dostępnego w Bibliotece Dostępność wersji papierowej w Bibliotece Adres strony internetowej
z wersją elektroniczną czasopisma
Uwagi dotyczące wersji elektronicznej
Alkoholizm i Narkomania  W prenumeracie od tomu 20 (nr 1/2007) do 2016 http://ain.ipin.edu.pl/cale-archiwum.html  Pełny dostęp od 1988 do 2016
 Aura  Od 1994 [brak nr 1/1994, 8/1994,  2/1995, 5/1999 do 2014 http://www.aura.krakow.pl/  Spisy treści numerów od 1999
 Badania Oświatowe  1976-1982  brak
 Bibliografia Zawartości Czasopism http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism
 Bibliotekarz  Od 1979 do 2016 http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17777  Pełny dostęp numerów z lat
1991-2011
 Biblioteka w Szkole  Od 1992 [brak nr 1/1992, 4/1992, 5/1992, 6/1992, 4/1998, 10/1998] do 2016 http://www.bibliotekawszkole.pl/index2.php  Spisy treści numerów od 1991
 Biologia w Szkole  Od 1963 do 2015 https://www.czasopismobiologia.pl/archiwum-czasopisma.html?rok=2014&miesiac=1&vidok=fw.edupress.pl/biologia-w-szkole.php  Spisy treści i okładki od 2014
Biuletyn Polonistyczny  1977-1981 brak
Bliżej Przedszkola  Od 2013 do 2016  

http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik

 

Spisy treści numerów od 2001
Chemia w Szkole  1962-1972, od 1974 do 2015 http://eprasa.pl/news/chemia-w-szkolew.edupress.pl/chemia-w-szkole.php  Spisy treści i pełny dostęp do pojedynczych artykułów od 2013
Charaktery  Od 2008 [brak 4/2008] do 2016 https://charaktery.eu/archiwum/charaktery  Spisy treści numerów od 2001
Chowanna  1961, 1964-1990
 Czasopismo Geograficzne  1967-1985  brak
 Doradca Zawodowy  Od nr 1/2010 do 2016
 Drama  1995-1998 [od z. 13 do z. 28] http://www.drama.edu.pl/spis-tresci.php  Spisy treści numerów 45-52, od nr 53 wersja elektroniczna z pełnym dostępem
Dydaktyka Szkoły Wyższej  1977-1980  brak
Dyrektor Szkoły  1/1994, od 1995 do 1998 [brak nr 1/1995, 7/1995, 8/1996, 1/1997, 2/1997],

w prenumeracie od 2008 do 2016

http://www.dyrektorszkoly.pl  Dostępne numery z lat 2007-2018(spisy treści, całe artykuły lub ich fragmenty)
 Dziennik Łódzki http://www.dzienniklodzki.pl/  Dostępne wydanie bieżące
Dziennik Urzędowy MEN  Od 1977 http://www.infor.pl/dzienniki-urzedowe/ministra-edukacji-narodowej.html  2005-2017 oraz dostępne wydanie bieżące
Edukacja  1984-1985, 1994-2012 [brak nr 4/1999] http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum  Spisy treści i dostęp do artykułów od 2012
Edukacja i Dialog  1995-2012 http://edukacjaidialog.pl/archiwum/2016,518/wrzesien-padziernik,531/  Spisy treści od 1994
Edukacja Medialna  1996-2003  http://www.staff.amu.edu.pl/~techedu/edu_med_kw/ramka/tresc.html  Spisy treści numerów
1996-2003
Fizyka w Szkole  1962-1972, od 1974 do 2015 http://www.aspress.com.pl/fizyka.html  Spisy treści od 2015
Forum Nauczycielskie  Od 2006 http://portal.wodn.piotrkow.pl/index.php/numery-archiwalne
Gazeta Wyborcza Łódź Do 2016 http://lodz.wyborcza.pl/lodz/0,0.html
 Geografia w Szkole  1962-1967, od 1969 [brak rocznika 1999] do 2016  http://www.aspress.com.pl/geografia/  Spisy treści od 2015
 Głos Nauczycielski  Od 1966 do 2016  http://www.glos.pl/  Spisy treści i fragmenty artykułów z ostatniego miesiąca
Guliwer Od 1994 do 2016  

http://www.slaskwn.com.pl/sklep/?s__wyniki.k__poddzialy.id__16

 

Spisy treści od numeru 1/2015
Harcerstwo  1978-1991  brak
 Horyzonty Techniki  1957  brak
 Język Polski  1962-1963, 1965-1966, 1976-1985  brak
 Język Polski Klasy IV-VIII  1987/1988-1998/1999  brak
 Język Polski w Gimnazjum  Od 1999/2000 do 2012/2013  brak
 Język Polski w Liceum  Od 1998/1999 do 2012/2013  brak
 Język Polski w Szkole IV-VI  Od 1987/1988 do 2012/2013  brak
 Język Rosyjski w Szkole IV-VI  1962-1968, 1970-1976, 1978-1990  brak
 Języki Obce w Szkole  1962, 1977-1980, 1986-1992, 1994-2012 [brak nr 1/2001, 3/2001]  http://www.jows.pl/ Dostęp do artykułów z lat 1957-2017
 Klasy Łączone  1963-1974  brak
 Kontynenty  1968-1972, 1974-1987  brak
 Kultura Fizyczna  Od 1994 do 2012  brak
 Kultura i Oświata  1984  brak
 Kwartalnik Historyczny  1961-1962, 1975-1985  http://kh-ihpan.edu.pl/index.php/pl/zeszyty/spisy-tresci  Spisy treści numerów od 2001
 Kwartalnik Pedagogiczny  1957-1958, 1960, 1962-1981, 1983- 1996, od 1998 [brak nr 1/1998, 2/1998, 3/1999, 4/1999] do 2016  http://www.kp.edu.pl/kwartalnik.php?id=6  Spisy treści numerów od 1997
 Lider  2000-2011  http://www.lider.szs.pl/  Dostęp do numerów od 2012, obecnie dostępny on-line
 Literatura  1986, 1988  brak
 Małżeństwo i Rodzina  2002-2005  http://katalog.czasopism.pl/index.php/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_i_Rodzina  Spisy treści roczników
2002-2005
 Matematyka  1962-1965,  1967-1968, 1970-1974, od 1976 do 2016 http://www.czasopismomatematyka.pl/czasopismo.html  Spisy treści roczników od
2014
 Miś  1983   brak
Nauczanie Początkowe  Od 1987/1988 do 2012/2013   brak
Nauczyciel i Szkoła  Od 2013 do 2016  http://ignatianum.edu.pl/wydzial-zamiejscowy-w-myslowicach/czasopismo-naukowe-nauczyciel-i-szkola  Spisy treści roczników od 2014
 Nauczyciel i Wychowanie  1965-1972, 1974, 1976-1985  brak
Niebieska Linia  Od 1999 [brak nr 1/1999,  nr 1- 6/2005] do 5/2007 http://www.pismo.niebieskalinia.pl/  Spisy treści roczników od 1999
Nowa Szkoła  W prenumeracie od 1963 do 2016  brak
Nowe Książki 1977-1981, 1983-2012 http://katalog.czasopism.pl/index.php/Nowe_Ksi%C4%85%C5%BCki  Spisy treści roczników
2000-2014
Ogrodnictwo 1983-1984  brak
Opieka-Wychowanie-Terapia 1993-2004, 1-2/2005, 3-4/2006, od 2007 do 2013  brak
Oświata Dorosłych 1966, 1968-1971, 1973-1975, 1977-1990  brak
Owoce-Warzywa-Kwiaty  1984 brak
Pedagogika Rodziny  Od 2011 do 2016 http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo Pełna zawartość numerów
Pedagogika Społeczna  Od 2013 do 2016 http://pedagogikaspoleczna.com/o-kwartalniku/  Pełny dostęp do numerów od 2012
Plastyka w Szkole  1966, 1968-1971, 1973-1975, 1977-1990   brak
Płomyczek  1983-1988  http://www.plomyczek.amos.waw.pl/biezacynumer.html  Spisy treści numerów od 2005
Płomyk 1971-1972, 1974-1979, 1981-1988 brak
 Polityka Od 1998 do 2016  http://www.polityka.pl/
Polonistyka  1966-1982, od 1984 do 2016  https://www.czasopismopolonistyka.pl/  Spisy treści i pełny dostęp do pojedynczych artykułów od 2014
Poradnik Bibliotekarza  1977, od 1979 do 2016  http://poradnikbibliotekarza.pl/
Poradnik Językowy  1964-1967, 1969-1972, 1977-1982  http://www.tkj.uw.edu.pl/porjez/numery_biezace.html  Spisy treści numerów od 2001 do 2011
Poradnik Muzyczny  1967  brak
 Poznaj Swój Kraj  1971-1988, 1994-nr 2/2003  http://www.poznaj-swoj-kraj.pl/  Spisy treści numerów od
2015
Poznaj Świat  1971, 1974-1989, 1995-nr 3/2003  https://www.poznaj-swiat.pl/#  Od 2011 (skróty wybranych artykułów)
 Praca Socjalna  Od 2008 do 2016  http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma/praca-socjalna/  Spisy treści numerów bieżących
 Problemy  1967-1972, 1976-1985  brak
 Problemy Alkoholizmu  1992-1995 [brak od 2/1992 do 4/1992, od 7/1992 do 9/1992, 10/1993, 10/1994, 1/1995, 6/1995, 12/1995]  brak
 Problemy Narkomanii  Od 2001 do 2009  http://www.ptzn.org.pl/problemy.php  Spisy treści numerów od
2000 do 2009, pełny dostęp do numerów od 2004
 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  1962, 1964-1965, 1967, 1969-1971, 1973-1977, od 1979 do 2016  http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma/problemy-opieku%C5%84czo-wychowawcze/
Problemy Oświaty na Wsi  1987-1989  brak
Problemy Rodziny  1978-1992, 1999-2001  brak
 Przegląd Biblioteczny  1975-1985  http://www.sbp.pl/przeglad  Spisy treści numerów
od 2010
 Przegląd Edukacyjny  Od 2006 do 2016  http://www.wodn.lodz.pl/wodn/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=73  Spisy treści i wybrane artykuły od 2007
 Przegląd Historyczno-Oświatowy  1967-1970, 1975-1976  brak
Przegląd Psychologiczny  1974, 1976-1981  http://www.kul.pl/art_4340.html  Spisy treści od 1999
 Przewodnik Bibliograficzny  http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny/numery-do-pobrania  Numery do pobrania 2009, 2010
 Przyjaciel Dziecka  1963-1964, 1967-1972, 1974, 1976-1991 http://zg.tpd.org.pl/pl/wydawnictwa.html Pełny dostęp do numerów od 2015
Przysposobienie do Życia w Rodzinie  1976  brak
Przysposobienie Obronne  1976-1989, 1994-1999  brak
 Psychologia w Szkole  Od 2007 do 2016  http://www.psychologiawszkole.pl/  Spisy treści numerów od 2004
Psychologia Wychowawcza  1961-1964, 1966-1971, 1973-1999  brak
 Remedium  Od 1999 [brak nr 6/1999] do 2016  http://www.remedium-psychologia.pl/  Spisy treści numerów, dostęp do pojedynczych artykułów od 2014
 Rodzina i Szkoła  1962-1964, 1966-1967, 1970-1989  brak
 Ruch Pedagogiczny  1961-1990  brak
Serwis Informacyjny Narkomania  Od 1992 do 2016 http://siu.praesterno.pl/numer  Całe czasopismo do pobrania od 2007
 Studia Filozoficzne  1975  brak
 Studia Psychologiczne  1973-1980  http://www.studiapsychologiczne.pl/Archiwum  Spisy treści i dostęp do artykułów od 2014
 Sugestie  1977-1980  brak
 Szkolne Wieści Od 55/2001 [brak nr 60, 62. 65, 85-87, 91] do 2010  brak
 Szkoła Specjalna  1962-1963, 1970-1978, od 1980  http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery.aspx  Spis treści i dostęp do pojedynczych numerów od 2009
 Szkoła Zawodowa  1976-1990, 1994-1999  brak
Sztuka  1976 brak
Śpiew w Szkole  1962-1968 brak
Świat Problemów Od 1999 do 2016   http://www.swiatproblemow.pl/  Spisy treści i dostęp do pojedynczych artykułów od 2015
 Świerszczyk  1983-1987  brak
 Świetlica w Szkole  Od 2008 do 2016   https://swietlicawszkole.pl/  Spisy treści numerów od 2013
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Od 2007 [brak 1/2008, 2/2008] http://www.tuiw.pl/  Spisy treści numerów od 2006
 Twoje Dziecko  1980-1989  brak
 Twórczość  1977-1980  http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28024,0,tworczosc.html  Spisy treści od 2014
 Warsztaty Bibliotekarskie  Nr okazowy oraz numery
1-8/2001
  http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.html  Pełna wersja elektroniczna od 2004
 Wesołe Podwórko  1976, 1978, 1981  brak
 Wiadomości Historyczne  1962-1965, 1970-1973, 1975-1982, od 1984 do 2015  http://aspress.com.pl/historia.html  Spisy treści od 2015
 Wiedza i Życie  1967-1969, 1983-1988   http://www.wiz.pl/main.php?go=1&op=2&id=3  Dostęp do pojedynczych artykułów archiwalnych 2005
 Wszechświat  1975-1978, 1980-1984  http://www.wszechswiat.agh.edu.pl/  Pełny dostęp do numerów od 2011 do 2014, od 2015 abstrakty
 Wszystko dla Szkoły  Od 1999 do 2013
 Wychowanie  1962-1969, 1971-1973  brak
 Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna  1964-1971, 1973-1983, 1985-1988;  Tytuł w latach 1960-1988 potem Zob. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 Wychowanie Fizyczne i Sport  1977-1979, 1994  brak
 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  1989, od 1994 do 2016   https://www.wychowaniefiz.pl/czasopismo.html  Spisy treści od 2014
 Wychowanie Muzyczne w Szkole  1970-1972, od 1974 do 2015   http://www.wychmuz.pl/index.php  Spisy treści numerów od 2000
 Wychowanie na co Dzień  Od 1995 [brak nr 3/2003] do 2016   http://www.weakapit.pl/  Spisy treści numerów od 1993
 Wychowanie Obywatelskie  1970-1989  brak
 Wychowanie Techniczne w Szkole  1962, 1964-1965, 1967-2006  brak
 Wychowanie w Przedszkolu  1962, 1964, 1967-1977, od 1979 do 2016  http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/  Spisy treści numerów od 2014
Wychowawca  Od 2013 do 2016  http://wychowawca.pl/  Spis treści numerów od 2007
 Zagadnienia Rodzajów Literackich  1977-1978
Zbiorcza Szkoła Gminna 1975-1981 brak
Zeszyty Historyczne 1962-1992 (100 zeszytów; Instytut Literacki Paryż) http://katalog.czasopism.pl/index.php/Zeszyty_Historyczne#2005 Spisy treści zeszytów od 2000 (od z. 132)
Życie Szkoły 1961-1962, od 1964 do 2016 http://www.zycieszkoly.com.pl/ Spisy treści numerów od 2014

Opracowano 20.09.2010 r., zaktualizowano 12.02.2018

Czasopisma