Czasopisma

ELEKTRONICZNE ODPOWIEDNIKI Tytuł czasopisma dostępnego w Bibliotece Dostępność wersji papierowej w Bibliotece Adres strony internetowej z wersją elektroniczną czasopisma Uwagi dotyczące wersji elektronicznej Alkoholizm i Narkomania  W prenumeracie od tomu 20 (nr 1/2007) do 2016 http://ain.ipin.edu.pl/cale-archiwum.html  Pełny dostęp od 1988 do 2016  Aura  Od

Historia

HISTORIA PLACÓWKI Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie istnieje już ponad sześćdziesiąt lat, tj. od 1956 roku. Pierwszą bibliotekarką, która zajęła się niewielkim księgozbiorem była pani Maria Kokot. W pierwszych latach istnienia Biblioteka często zmieniała swą siedzibę i kadrę. Od 1973 roku została wreszcie

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej pomagają organizować lub przeprowadzają lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.  Lekcje skierowane są zarówno dla grup przedszkolnych, uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak i studentów szkół wyższych. Propozycje tematów i termin lekcji można uzgadniać telefonicznie z dyżurnym bibliotekarzem.

Księgozbiór

KSIĘGOZBIÓR Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie gromadzi książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, jednak szczególny nacisk kładzie na nabywanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin im pokrewnych. Księgozbiór służy głownie zaspokajaniu potrzeb kształcących i doskonalących się pracowników oświaty i studentów kierunków pedagogicznych. Stan księgozbioru

Regulamin

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ JEJ FILII W BEŁCHATOWIE, OPOCZNIE, RADOMSKU I TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Przepisy ogólne § 1. 1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim są dostępne dla użytkowników w następujących godzinach: – od poniedziałku do