W dniu 9 czerwca 2016 r. w naszej placówce odbyła się konferencja pt. „Otwarte Zasoby Edukacyjne – zawartość i sposoby korzystania”, prowadzona przez pana Marka Grynkiewicza z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz pracownicę Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim – panią Katarzynę Krogulską. Uczestnikom spotkania została przybliżona tematyka wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje pełny dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu ich do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Omówione zostały również następujące zagadnienia: platforma książek elektronicznych IBUK Libra oraz cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA.

„Otwarte Zasoby Edukacyjne – zawartość i sposoby korzystania”