Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają na minikonferencję dla nauczycieli i bibliotekarzy
ph. “Bibliotekarz w roli“.

Więcej informacji na stronie:
http://minikonferencja.pedagogiczna.edu.pl/