Dziękujemy wszystkim osobom
biorącym udział w naszym quizie internetowym
pt. “Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”.
Wyniki quizu zostaną ogłoszone 8 maja.